Ruilen van huis? Dat kan via nieuw platform

Er staat nog maar één huis op, dat ook nog eens door zijn eigen makelaardij wordt aangeboden, maar Jorrit Zandberg heeft goede hoop dat het platform Woningruil.frl een succes wordt.

Het was tijd voor wat reuring, vond Zandberg, die samen met heit Wieb een kantoor in Akkrum bestiert. Jorrit Zandberg merkt dat veel mensen hun eigen woning niet te koop zetten, omdat er geen ander passend aanbod is. En als er dan een huis op de markt komt, zijn er soms tientallen aanvragen voor een bezichtiging. Laatst in Wirdum zelfs 125, al is dat een uitschieter.

,,Der binne dus in soad minsken dy’t ferhúzje wolle, dat blykt wol’’, zegt Zandberg. ,,Ik woe sjen hoe ‘t wy minsken sa fier krije om harren hûs te ferkeapjen.’’

Koppelen

Volgens Zandberg zijn er in Akkrum en omgeving genoeg mensen met bijvoorbeeld vrijstaande woningen aan het water − vooral ouderen − die wel kleiner willen wonen. Zij willen echter niet meegaan in de gekte. En bewoners van twee-onder-een-kapwoningen of appartementen willen misschien wel naar dat vrijstaande huis aan het water. ,,Mar as sy it fan inoar net witte, dan bart der neat.’’

Via het platform Woningruil.frl − dat losstaat van makelaarsverenigingen − moeten de partijen aan elkaar worden gekoppeld. Belangstellenden moeten wel over een eigen makelaar beschikken, die de wensen en behoeften doorgeeft aan Woningruil.frl.

Het huis komt dan online te staan en wanneer er iemand interesse toont, stuurt Woningruil.frl een makelaar langs en wordt de match besproken.

Verschil in waarde

Ruilen klinkt nobel, maar dat zal niet met gesloten beurs gebeuren. Dat is een utopie, zegt Zandberg. Het is waarschijnlijk dat er verschillen in woningwaarde zijn, zeker als bijvoorbeeld ouderen hun grote woning willen verruilen voor een appartement.

Als het ene huis vier ton waard is en het andere twee ton, dan blijft er logischerwijs nog twee ton over en zal de bezitter van het kleinere huis in gesprek moeten gaan met de hypotheekadviseur voor een lening.

Bijkomend voordeel is volgens de site van Woningruil.frl dat er geen ‘moeilijke veilingsystemen of ondoorzichtige inschrijvingsprocedures’ zijn. Er is één op één contact. Wel zo transparant, vindt Zandberg, want systemen met online bieden hebben ook een prijsopdrijvend effect. ,,Minsken biede dan dochs wer tûzen euro mear.’’

Bij een inschrijving is dat overigens ook zo, erkent Zandberg. ,,Jawol, mar dan kinst sels rêstich dyn maksimum bepale. Minsken witte fan inoar dan net hoe fier oft sy gean.’’

Aanbod

Animo is er volgens Zandberg wel voldoende, ook al is er nog nauwelijks aanbod. Alleen een huis uit Aldeboarn − waarvan Zandberg zelf de verkopende makelaar is − staat momenteel online. ,,Mar ik bin al wol belle troch Makelaardij Mid-Fryslân fan Grou, dy sil der ek in wente op sette.’’ Hoe meer aanbod, hoe groter de kans van slagen, zegt de makelaar. En als blijkt dat het niet loopt, dan trekt hij de stekker er weer uit.

Kosten worden er momenteel niet veel gemaakt. Er is een website gemaakt en er zijn wat persberichten opgesteld. En Zandberg zelf is er uren aan kwijt. ,,Mar ik sit hjir dochs al.’’

 

<LC 14.05.22>