‘Schuldenvrij’ Leeuwarden kan los

Gemeente start proef finale kwijtschelding ernstige schulden. Van honderd huishoudens met problematische schulden worden komend jaar de restschulden kwijtgescholden. Een meerderheid van de Leeuwarder raad is akkoord met de pilot ‘Schuldenvrij Leeuwarden’.

Het experiment is een van de onderdelen van het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Leeuwarden. Bij de proef krijgen mensen met ernstige schulden een finale kwijtschelding; langdurige begeleiding in het dagelijks leven moet voorkomen dat ze weer schulden krijgen.

Het college van burgemeester en wethouders had het plan eind juni al vastgesteld. De gemeenteraad kwam daarna nog met een reeks wensen en bedenkingen. Die hadden onder meer betrekking op de begeleiding van de deelnemers tijdens en na het experiment, de voorwaarden die werden gesteld aan deelname en de monitoring van de effecten op korte en lange termijn.

De proef sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande aanpak: iedereen die op dit moment geen kans ziet zijn of haar schulden binnen drie jaar af te lossen, kan bij de Kredietbank Nederland een schuldregeling vragen. Wanneer het lukt zo’n minnelijke regeling te treffen, wordt het grootste deel van de schulden afgelost, maar blijft een restschuld over. Die restschuld moet de inwoner in drie jaar aflossen, zodat er voor het dagelijkse leven maar weinig geld overblijft. Dat levert veel stress op: het is daardoor lastig andere problemen op te lossen, die vaak de oorzaak zijn van de schulden.

Het vernieuwende van de proef SchuldenvrijLWD is dat deze restschuld in één keer wordt kwijtgescholden. Hierdoor is een deelnemer in theorie in maanden schuldenvrij en niet pas na jaren. Onderdeel van de proef is wel dat de deelnemer intensieve hulp krijgt om het leven weer op te pakken en schuldenvrij te blijven.

Het doel is om huishoudens zo versneld ‘schulden- en stressvrij’ te maken. Door hun financiële zelfredzaamheid tegelijkertijd te vergroten en ze perspectief te bieden, ontstaat er ruimte om aan persoonlijke doelen te werken, is de gedachte. ,,Hun leven staat jarenlang stil, heel vaak buiten hun schuld. Als ze verlost zijn van hun schulden, kunnen ze dankzij goede begeleiding veel sneller aan een nieuwe toekomst werken”, hoopt armoedewethouder Hein Kuiken.

De gemeenteraad heeft in januari 350.000 euro uitgetrokken voor de proef. Die is bedoeld voor inwoners van Leeuwarden Oost (de wijken Bilgaard, Vrijheidswijk, Oud Oost, Camminghaburen en Heechterp-Schieringen) voor wie nog geen regeling getroffen is. In dit gebied woont 60 procent van alle inwoners van de gemeente met een bijstandsuitkering. Komende maand zullen de eerste tien huishoudens beginnen met de proef. Als de tweejarige proef succesvol is, wordt het kwijtschelden van restschulden de standaardaanpak binnen de gemeente Leeuwarden.

 

 

<LC 08.09.22>