Súdwest op koers met huisvesting statushouders

De gemeente Súdwest ligt redelijk op koers met de huisvesting van statushouders. Hoewel de gemeente nog steeds met een achterstand kampt, is de druk minder groot dan eind vorig jaar.

De gemeente dacht in november vorig jaar in 2017 248 statushouders te moeten huisvesten. Dat blijken er nu twintig minder.
De vier corporaties in de gemeente - Elkien, Accolade, WoonFriesland en Wonen Zuidwest Friesland - stellen sinds kort 20 procent van de vrijkomende huizen beschikbaar. Dat was eerst 10 procent. Zo gaat Accolade 20 huizen in Sneek in de wijk Tinga bouwen. 

De woningen komen op een veld bij het pand van wijkvereniging De Spil aan de Molenkrite. De huisjes, van het type Heijmans One, zijn geschikt voor één of twee inwoners. De makkelijk verplaatsbare units blijven maximaal tien jaar staan, afhankelijk van de ontwikkelingen in de woningmarkt van Sneek. De huisjes kosten Accolade ruim 90.000 euro per stuk. De huurprijs valt binnen de aftoppingsgrens, waardoor huurders in aanmerking komen voor huurtoeslag. Het complex moet voor de zomer gereed zijn. De omwonenden krijgen inspraak in het plan, bijvoorbeeld over waar het complex precies komt te staan.