Senaat berispt Ollongren om weigering huurverhoging te stoppen

Een meerderheid in de Eerste Kamer zal naar verwachting een motie van afkeuring steunen tegen minister Kajsa Ollongren, omdat ze blijft
weigeren de huurverhoging per 1 juli tijdelijk stop te zetten.
De motie werd ingediend door SP-senator Tiny Kox. De coalitiefracties zijn in de minderheid in de Eerste Kamer. Vooralsnog
geeft de minister van Binnenlandse zaken echter nog geen krimp.

In een motie van afkeuring wordt het beleid van een bewindspersoon afgekeurd. De uitspraak hoeft niet te betekenen dat een minister geen vertrouwen meer heeft, maar is wel een stevige reprimande, waartoe de senaat maar heel zelden overgaat. Kox vraagt in dezelfde motie opnieuw om een bevriezing van de huren in zowel de sociale als de vrije huursector, dan wel maatregelen van vergelijkbare aard.
Forum voor Democratie (tien zetels) heeft de motie gisteren niet medeondertekend, anders dan de vorige keren. Maar de partij kan die
alsnog steunen. Over de motie zal pas volgende week worden gestemd.

Kox ,,gaat ervan uit dat de minister alsnog haar gezonde verstand gaat gebruiken”.
Een meerderheid in de senaat had Ollongren onlangs al twee keer via een motie opgeroepen af te zien van de huurverhoging vanwege de
coronacrisis. De minister zelf wil alleen specifieke maatregelen voor huurders die echt door de crisis in de problemen zijn gekomen. Volgens haar gaat het om 0,5 tot 2 procent van alle huurders. In ruim driekwart van die gevallen heeft de verhuurder inmiddels maatregelen getroffen om deze huurders tegemoet te komen, stelt de minister.

Ollongren benadrukte de oproep van de senaat serieus te nemen. Ze wees daarbij opnieuw op een aantal stappen die ze heeft gezet om aan de zorgen van de senaat tegemoet te komen, in aanvulling op maatregelen die ze al in de Tweede Kamer had aangekondigd.
In augustus en september wil ze de ontwikkelingen met de huurders opnieuw bekijken, waarbij ze nog meer maatregelen niet uitsluit.
Ollongren is tegen de huurbevriezing, omdat de verhuurders dan in totaal meer dan vierhonderd miljoen euro mislopen. Dat geld hebben ze nodig voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. Maatwerk biedt volgens haar uitkomst. Ze roept mensen op die in de knel
komen, zich te melden.