SINT ANNAPAROCHIE | Bevlogen corporatieman neemt afscheid

Na zestien jaar directeurschap van Wonen Noordwest Friesland gaat Rein Hagenaars met pensioen.

‘Leefbaarheid heb ik omarmd, ik ben er verliefd op geworden’
Leefbaarheid kreeg voor Rein Hagenaars een gezicht toen hij als directeur bij woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland aan de slag ging. Na zestien jaar zit het erop. 

Met drie achten en een 8,2 neemt Rein Hagenaars (67) vandaag afscheid als directeur van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland. De cijfers van de vierjaarlijkse visitatie kon hij nog net bekendmaken tijdens zijn afscheidsbijeenkomst deze week. ,,Met trots, hoewel het niet mijn verdienste is, maar die van het hele bedrijf.’’

Dat bedrijf bestond uit een woningvoorraad van 4200 huurhuizen toen Hagenaars er zestien jaar geleden aantrad en telt er nu 4000 als gevolg van de krimp. Het personeelsbestand bleef stabiel rond de 55 werknemers. Het personeelsverloop op het kantoor in Sint Annaparochie is laag. Uit de jaarlijkse toetsing van Aedes, de branchevereniging van alle woningcorporaties, blijkt dat er efficiënt gewerkt wordt. De corporatie in Noordwest-Friesland staat aan de top als het gaat om de laagste bedrijfskosten per woning. Zo hoort het ook, vindt Hagenaars. ,,Wij zijn er niet om winst te maken.’’ Wel om voldoende en betaalbare huurwoningen aan te bieden. Die betaalbaarheid komt
steeds meer onder druk te staan door de verhuurdersheffing, die het rijk de corporaties sinds 2013 oplegt. Het is een belasting over de WOZ-waarde van woningen. Geld dat de corporatie kwijt is en alleen opgevangen kan worden door woningen te verkopen of huren te verhogen.

,,Onrechtvaardig’’, vindt Hagenaars en als er iets is waar hij niet tegen kan, is het dat. Terwijl onlangs bekend werd dat 800.000 mensen in Nederland in betalingsproblemen verkeren, moet juist voor deze groep wellicht de huur omhoog. De corporaties willen de heffing van tafel hebben of er iets van terugzien. ,,Vroeger dekte het rijk onze exploitatietekorten om huren betaalbaar te houden. toen werden
we zelfstandig en nu gaat er een geldstroom van ons richting rijk, omdat er in 2013 een financiële crisis was.’’

Zo is er nog een gevecht dat voor Hagenaars niet afgelopen is. Het verbod voor woningcorporaties om bij te mogen dragen aan een multifunctioneel centrum. ,,Sponsoring noemen ze dat. Daar word ik gek van. Mfc’s zijn de kracht van een dorp. Wij mogen wel een heel mfc bouwen en verlies op de exploitatie lijden, maar zomaar 75.000 euro geven, mag niet. Daar leg ik mij niet bij neer.’’
Het heeft alles te maken met leefbaarheid, een begrip dat voor Hagenaars ging leven toen hij na corporatiejaren in Rotterdam en Hillegom de overstap naar Friesland maakte. Van een overspannen woningmarkt naar een ontspannen woningmarkt, maar wel met de leefbaarheidsproblematiek van de kleine dorpen.

,,Leefbaarheid heb ik omarmd, ik ben er verliefd op geworden.’’ In dat licht bezien is het niet vreemd dat Wonen Noordwest Friesland zich opwierp als redder van zorgcentrum Nij Bethanië in Tzummarum door er samen met de gemeente Waadhoeke en zorgcentrum het Bildt de schouders onder te zetten. Niet alleen het centrum werd opgeknapt, ook de omgeving. Nu is er een wachtlijst. In datzelfde Tzummarum moest de corporatie constateren dat de sporthal geen bestaansrecht meer heeft, maar blijft zij er actief om samen met het dorp een
oplossing te vinden.

Het mooier maken van de dorpen met passende architectuur was een van de passies van Hagenaars. ,,Aandacht besteden aan het ontwerp zodat een bouwplan uitstraalt op het hele dorp, dat doet mij wat.’’ De corporatie won twee keer de Vredeman de Vriesprijs voor architectuur. Voor het eigen kantoor in 2008 en voor woonzorgcentrum Offingaburg in Hallum in 2010. ,,Aan de voorkant moet
je er voor zorgen dat bouwwerken in de toekomst monument kunnen worden.’’