SINT ANNAPAROCHIE | Renovatie van honderden huizen Noordwest-Friesland loopt spaak

Honderden woningen van corporatie Wonen Noordwest Friesland kunnen niet opgeknapt of verduurzaamd worden omdat het geld naar de Verhuurderheffing gaat.

Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland trekt aan de bel omdat de landelijke plicht tot het betalen van Verhuurderheffing ten koste gaat van de plannen die de corporatie heeft. Directeur Rein Hagenaars doet een dringend beroep op het rijk, gemeenten en de provincie Fryslân om de Verhuurderheffing te schrappen. Het is een heffing over de WOZ-waarde van huurwoningen.
De woningcorporatie moet de komende tien jaar 26 miljoen euro van de in totaal ruim 20 miljard aan het rijk betalen. Bestaande plannen voor verbetering van woningen moeten daarom bijgesteld worden.

Om inzichtelijk te maken waar het om gaat, heeft de corporatie er concrete cijfers aangehangen. Het gaat om 500 woningen die duurzaam gemaakt zouden kunnen worden om ze van energielabel D naar label A+ te krijgen. Verder zouden 160 verouderde huizen vervangen kunnen worden door gasloze en duurzame nieuwbouw. Deze nieuwbouw zou het energielabel A+++ krijgen.

De plannen verdwijnen niet alleen in de prullenbak, maar ook de ambitie om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen lijdt eronder alsmede het streven om betaalbare woonlasten voor huurders te realiseren. Hagenaars is kritisch over het geld dat op deze manier uit de volkshuisvesting verdwijnt. Hij spreekt over een ,,overbodige’’ vermindering van de staatsschuld.