Smallingerland

DRACHTEn | Woonwagenbewoners vechten tegen vooroordelen

26-11-2018

Het is vechten tegen vooroordelen. De strijd ommeer woonwagenplekken in Drachten is vooral een gevecht tegen vooroordelen. Woordvoerder Antonio Corpier over hoe het voelt om afgeschilderd te worden als tuig.

Voor zijn afkomst heeft hij zich nooit geschaamd. Toch moet Antonio Corpier – een 37-jarige schilder uit Drachten, getrouwd en vader
van twee – bekennen dat hij die wel vaak heeft verzwegen. ,,Als je zegt dat je van het kamp komt, dan weet je zeker dat je benadeeld wordt. Als de baas weet waar je vandaan komt, het wordt niet gezegd, maar dan krijg je de baan niet.’’ Antonio wierp zich op als woordvoerder van de woonwagenbewoners in hun strijd voor meer standplaatsen in Drachten. Een aantal van hen bezette in oktober het voormalig woonwagenkamp in Drachtstercompagnie. ,,Het interesseert me niet meer wat anderen van mijn achtergrond vinden. Ik vecht voor erkenning en behoud van onze cultuur.’’

De zegsman doet z’n verhaal aan de keukentafel in zijn hoekwoning in de vernieuwde Vogeltjesbuurt. Dat hij daar woont, in een huis zonder wielen, is een wens van zijn vrouw. Met een blik op zijn spelende zoontjes van 3 en 6 verzucht Antonio: ,,Ik doe dit ook voor mijn jongens. Als die ooit zeggen: ik wil een wagen pappa, dan moet dat mogelijk zijn.’’

Door zijn vrienden wordt Antonio gekscherend een boerenreiziger genoemd. Omdat hij niet in een woonwagen geboren werd, maar in een
rijtjeshuis in Drachten waar zijn vader en moeder tijdelijk verbleven. Het was de woning van opa en oma aan moeders kant die net als Antonio’s echtgenote geen woonwagenbewoners, maar ‘burgers’ waren. Tot z’n vijfde leidde Antonio een zwervend bestaan. Met de auto en een caravan reisden zijn ouders in een groepje met familieleden het hele land door, naar plekken waar zijn vader aan de slag kon als stoelenmatter. Overwinteren deden ze naast opoe, de moeder van zijn vader, op het woonwagenkamp in Drachtstercompagnie, waar het gezin later een vaste plek kreeg. Van pesterijen was in dit dorp niet of nauwelijks sprake, bezweert Antonio. ,,Er gebeurde wel eens wel
wat, maar wij voelden ons daar geaccepteerd.’’

Hoe anders was dat in Drachten, waar de woonwagengemeenschap tussen 1994 en 1996 naartoe verhuisde, uit elkaar gerukt
en verdeeld over vijf kampjes, omdat ‘Drachtstercompagnie’ door de overheid werd ontmanteld. In Drachten voelt de groep zich
weggezet als woonwagentuig. Als onaangepaste, belastingontduikende, wiettelende, criminele en agressieve profiteurs. Vieze vuile kampers. De schilder gaat harder praten. ,,Je hoort hier niet. Als kind heb ik het zo vaak gehoord. Terwijl ik hier geboren en getogen ben. En als er iets was gestolen of kapotgemaakt op school, hadden wij het gedaan. Klasgenoten mochten niet bij ons thuis komen. Ik ben zelfs wel eens door de ouders van een vriendinnetje uit huis gezet.’’ Stilte. ,,In de pubertijd zijn dat heftige dingen hoor.’’

Nog altijd, en naar eigen zeggen is het hem inmiddels wel honderd keer gevraagd, moet hij uitleggen dat woonwagenbewoners gewoon
huur en belasting moeten betalen. ,,Ze denken dat wij gratis wonen. Ha, was het maar waar. Een vak en een beetje knappe wagen kosten samen al gauw 1000 euro per maand.’’ Het heeft hem hard gemaakt, die voortdurende strijd tegen vooroordelen. ,,Ik heb een hele brede rug gekregen. Mijn vader zei altijd: laat ze maar gaan, jij weet het toch beter dan die boeren.’’ Maar soms wordt het hem toch te gortig. Bijvoorbeeld als hij in de raadsstukken leest waarom Vrijburgh en Fennereed in Drachten zijn afgevallen als woonwagenlocaties. ,,In
Vrijburgh gaan huizen met fundering voor huizen op wielen. En over de Fennereed wordt gemeld dat hier al te veel bijzondere  woonfuncties zijn. Oftewel: met onze komst verwachten ze problemen. Hier kan ik verschrikkelijk kwaad om worden. Het is pure discriminatie.’’

Natuurlijk zijn niet alle woonwagenbewoners lieverdjes, dat weet ook Antonio. ,,Er zitten ook criminelen tussen, net als in de  burgergemeenschap. Maar als er op het kamp iets gebeurt, een inval vanwege een wietkwekerij bijvoorbeeld, dan wordt dat breed uitgemeten in de media. Vooroordelen worden zo alsmaar weer bevestigd.’’
Hij haalt, tot slot, het landelijke woonwagenprotest aan. ,,Wij voeren op veertig plekken in Nederland actieomaandacht te vragen voor de
standplaatsenproblematiek.

Lees verder

DRACHTEN | Geen sloop, dan ook geen isolatie

20-09-2018

Ze kunnen de afbraak van hun stokoude Drachtster huurhuisjes natuurlijk weigeren. Maar blijft eigenaar Accolade de boel daarna nog wel onderhouden?

 

Hij ging ‘blanco’ naar de informatiebijeenkomst toe, maar kwam boos weer thuis. Dus pakte Djurre van Wieren dinsdagavond een hoeslaken en een stift. De hele Geelgorsstraat leest nu op zijn gevel hoe hij er over denkt: ‘Onderhoud! Geen sloop.’ ,,Ik kin net tsjin ûnrjocht”, zegt Van Wieren. ,,En efterstallich ûnderhâld is ûnrjocht.” In de achtertuin bladdert de verf van zijn bijkeukentje. Kijk, wijst hij, bij de buren hetzelfde verhaal.

De 34 huurwoningen in de straat en om de hoek aan de Noorderdwarsvaart zijn bijna honderd jaar oud. Dat is te zien. Accolade ziet
geen heil in totale renovatie. Alleen sloop en vervolgens nieuwbouw zal leiden tot goed geïsoleerde woningen met een mooi energielabel, stelt de corporatie. Voor de huidige huurders. Als die te porren zijn. De dochters van bewoner Rienk Wijnstra maakten een rondje langs dertig woningen. ,,Tweintich woenen net.” Terwijl de regels voorschrijven dat bij sloopplannen tenminste 70 procent van de huurders instemt.

Ook Wijnstra moet er niets van weten. Vanwege de duiven. Honderd stuks zitten er in de hokken in zijn tuin. ,,Wêr moatte dy nei ta, as
wysels nei de sloop tydlik yn in tuskenwenning bedarje?’’ Buurman Van Wieren heeft er gewoon geen zin in om opnieuw te moeten  ferkassen, nu hij na tijdelijke woonplekken eindelijk een vaste stek heeft. ,,Ik fyn dit in moai hûs en ik wol rêst yn de kop.”
De informatieavond die Accolade dinsdag belegde, verliep tumultueus en emotioneel. De verhuurder kon nog geen ontwerp laten zien
van de geplande nieuwe woningen. Ook zou de bewoners zijn verteld dat er geen sprake meer zou zijn van onderhoud van de huidige panden, mocht de sloop niet doorgaan.

Zo zwart-wit is het volgens Accollade-woordvoerder Ellen Dikland niet. ,,We blijven gewoon reguliere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Maar het aanbrengen van dubbel glas, isolatie, zonnepanelen en dergelijke verbeteringen, dat zal dan niet gebeuren.”

Eind oktober moeten de bewoners hebben beslist. Als toch een meerderheid voor blijkt, wordt er op zijn vroegst in 2020 gesloopt en gebouwd. Bij ‘nee’ volgt na een jaar of vijf mogelijk opnieuw een sloopprocedure, beaamt Accolade. ,,Het kan zijn dat de samenstelling van de bewoners dan is veranderd.” Zou het? De bewoners zijn honkvast, weet Wijnstra, zelf geboren in de straatomde hoek. ,,No wol ik net,
mar oer fiif jier?Wawit. Mar dan wol werom nei dit plak.”


Architectuurcriticus Peter Karstkarel: woningen niet slopen, maar koesteren
„In de vroegste jaren na de Woningwet zijn er in Friesland redelijk veel volkswoningen gebouwd. Het zijn mijlpalen in de sociaal-maatschappelijke geschiedenis. Als ze met architectonische zorg zijn gebouwd tot levendige ensembles, behoren ze gekoesterd te worden. Dit geldt stellig voor deze woningen. De woningbouwvereniging realiseerde in de vroege jaren in het uitbreidingsplan Noordoost zo’n tachtig woningen. Van de in 1920 en 1922 gebouwde woningen staan er nog 26 aan de Geelgorsstraat en acht aan de Noorderdwarsvaart. De andere zijn vervangen door nieuwbouw. Het zijn twee-onder-een-kapwoningen met langskappen met dakschildjes
bij de topgevels, zogeheten wolfseinden. De slaapverdiepingen kregen vensters in de zijgevels en grote kajuiten op de voorschilden. In de
Geelgorsstraat staan aan weerszijden van de Uilevlucht twee blokjes van vier woningen waarvan de hoekhuizen uitgemetselde geveltoppen kregen. Bij deze woningen kwamen gesmoorde, grijze pannen op de daken. Het belangrijke cultuur- en sociaalhistorische ensemble vraagt om renovatie, niet om sloop.”

 

Lees verder

De Bewonersraad boos over discriminerend woonwagenbeleid Smallingerland

19-06-2018

De besluitvorming over het aantal en de plaats van nieuwe staanplaatsen voor woonwagenbewoners in Smallingerland is een soap. Bovendien riekt het naar discriminatie.
(de Drachtster Courant berichtte daarover) 

Lees verder

DRACHTEN | Meer woonwagens!

28-02-2018

Na twee jaar onderzoek is er groen licht: Drachten krijgt meer woonwagenstandplaatsen. De gemeente lijkt wil te tonen. "Wij zullen de vinger
aan de pols blijven houden om te kijken wat er na de verkiezingen met dit dossier gaat gebeuren. We juichen pas als de nieuwe woonwagenstandplaatsen er zijn’’, zegt Frank van den Broek, algemeen directeur van De Bewonersraad.

 

Lees verder

Bewonersraad op de bres voor woonwagenbewoners 

12-02-2018

Het Friesch Dagblad kopt: Bewonersraad op de bres voor woonwagenbewoners.

Lees verder
 • Drachten
 • Boornbergum
 • Oudega
 • Opeinde
 • Rottevalle
 • Drachtstercompagnie
 • Houtigehage
 • De Wilgen
 • Nijega
 • Tieke
 • Kortehemmen
 • De Veenhoop
 • Goëngahuizen
 • Smalle Ee