Smallingerland

Drachten | Hûs en Hiem: maak huurhuizen monument

16-03-2019

De 34 historische arbeiderswoningen aan de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart in verdienen de monumentenstatus. Tot die conclusie komt adviescommissie Hûs en Hiem. De woningen van rond 1920 zijn eigendom van corporatie Accolade, die ze wil slopen voor
nieuwbouw. Na onrust onder bewoners en protest uit de gemeenteraad besloot het college de monumentenprocedure te starten. Hûs 
en Hiem stuurt het positieve advies volgende week naar de gemeente, die het finale besluit neemt.

Lees verder

Drachten | Geen nieuwe woningen op kassencomplex

01-02-2019

De gemeente Smallingerland werkt niet mee aan een plan van een vastgoedbedrijf om 48 tot 80 woningen te bouwen op het voormalige  kassenterrein aan De Warren in Drachten. De plannenmakers hadden een verzoek ingediend voor energieneutrale woningen. De gemeente wijst dit af omdat het gebied zoveel extra woningen niet aan kan en de woningcorporaties zelf al inspelen op de behoefte voor sociale  woningbouw. Een plan voor (vrijstaande) koophuizen is wel welkom, aldus de gemeente.

Lees verder

Drachten | Bescherming voor Drachtster huisjes

23-01-2019

De 34 arbeiderswoningen aan de Geelgorsstraat en de Noorder Dwarsvaart in Drachten worden voorlopig niet gesloopt. Smallingerland wil de huizen monumentale bescherming geven. Hiertoe wordt de formele procedure opgestart. Eigenaar Accolade heeft op de locatie  duurzame nieuwbouw gepland. Als de oude woningen gemeentelijk monument zijn, hebben ze voorbescherming en wordt een sloopvergunning niet zonder advies van de lokale welstandscommissie verleend. 

Lees verder

DRACHTSTERCOMPAGNIE | Pachter dubt over terugkeer woonwagens

15-01-2019

Op het oude woonwagenkamp bij Drachtstercompagnie ziet pachter Johan van der Ploeg een vakantieparkje voor zich. Valt dat te rijmen met de terugkeer van de voormalige bewoners?

Op het zompige gras grazen drie paarden. Van achter een loods komen drie nieuwsgierige schapen op het bezoek af. Uit een van de vervallen gebouwtjes steekt de kop van een zwarte geit. Het dier hinkt. ,,Hij heeft jicht”, weet Johan van der Ploeg. Hij verzorgt de geit, maar weet niet wie de eigenaar is – of was. ,,Toen ik hier kwam, was dat beest hier al.”
Het krot waar de geit in schuilt was ooit een keurig betegeld sanitairgebouwtje. Zo staan er nog tien in het gelid op het rechthoekige terrein.
Ooit, een jaar of dertig geleden, maakten van elk huisje twee woonwagenfamilies gebruik. Nu zijn de wc’s volgestort met puin en woekert klimop over de daken. Het heeft het visioen van Van der Ploeg, die de grond sinds 2014 met een compagnon pacht, niet aangetast.
Hij ziet het voormalige woonwagenkamp als de perfecte locatie voor een vakantiestek voor paardenbezitters. ,,Een stuk of acht houten chalets, met een weide voor de paarden en ruimte voor trailers. En de omgeving hier is ideaal om een stukje te rijden.”

Maar de woonwagenbewoners in de gemeente zijn het oude kamp nooit vergeten. Een deel wil weer terug, en als dat aan Smallingerland ligt, moet dat op niet al te lange termijn ook kunnen. De gemeenteraad wil dat het college snel op zoek gaat naar locaties voor nieuwe standplaatsen. Daarbij gooit Drachtstercompagnie hoge ogen, omdat het kamp volgens burgemeester en wethouders snel weer geschikt kan worden gemaakt.
Volgens de pachter valt dat nog maar te bezien. ,,Ze denken dat het klaar is met een schop in de grond.” Hij loopt naar een verhoogde wal achter de sanitairhokjes. ,,Daaronder ligt nog allemaal puin. Containers vol heb ik hier afgevoerd. En nog steeds vind ik overal oude autoonderdelen.” En dan is er nog het onzichtbare vuil onder de grond. Her en der steken peilbuizen uit de grond, waarmee bodemexperts grondwatermonsters kunnen nemen. Van der Ploeg liet al een deel van de grond saneren, op eigen kosten. Maar zeker op het afgesloten terrein waar een van de woonwagenbewoners ooit een autobedrijf bestierde, is zit nog veel troep.

,,We hebben meermalen tegen de gemeente gezegd dat we de grond wel willen overnemen, inclusief de overige saneringskosten.” Maar een antwoord heeft de pachter naar eigen zeggen nooit gekregen. Boos was Van der Ploeg, toen protesterende woonwagenbewoners in
oktober het hek open knipten en buiten hem om een bezettingsactie begonnen. Hij voelde zich ,,overrompeld” toen de gemeente het oude kamp weer op de lijst zette voor mogelijke woonwagenstandplaatsen. Als pachter werd hem niets verteld. 

,,Begrijp me goed, ik heb persoonlijk niets tegen de woonwagenbewoners. En wie zijn wij om te bepalen dat die mensen niet mogen terugkeren. Maar in het begin van die bezetting was het hier een bende. Er werd vuil verbrand, bierflesjes slingerden rond.” Maar na overleg ging het beter. En hoewel Van der Ploeg zich niet kan voorstellen dat een deel van de woonwagenbewoners definitief terug zou willen – ,,in het dorp heb je geen voorzieningen meer” – is hij niet per se tegen terugkeer. ,,Alleen niet in op zo’n grote schaal als vroeger.” Een handvol woonwagens zou ook wel te combineren zijn met zijn gedroomde vakantiepark. ,,De woonwagens aan de ene kant van het centrale veld, de vakantiehuisjes aan de andere kant”, fantaseert de pachter hardop. Het zou een bewijs zijn dat ,,de burgermaatschappij en de woonwagenbewoners het zelf kunnen regelen”, zegt hij.

Zelf zou Van der Ploeg het onderhoud en beheer wel op zich willen nemen. Eigenlijk is hij wel blij dat er door de woonwagenkwestie nu in elk geval weer wordt nagedacht over de toekomst van het terrein. Hij aait zijn paarden. Twee keer per dag komt Van der Ploeg de dieren verzorgen. Tussendoor ruimt hij op, geniet van de natuur. ,,Elk jaar worden hier in de bomenrand reekalveren geboren.” Wat er ook gebeurt met het kampterrein, hij laat zich niet wegsturen. ,,Volgens mij willen ze dat ik met stille trom vertrek. Dat ga ik niet doen.” ‘In het begin van die bezetting was het hier een bende’ 

Vijf bewoners willen terug 

Zo’n dertig woonwagenbewoners en –gezinnen in Smallingerland hebben behoefte aan  een eigen standplaats. Dat zegt Antionio Corpier, woordvoerder namens de  woonwagengemeenschap. ,,Zes kiezen echt voor Drachten, vier à vijf willen terug naar Drachtstercompagnie.” De rest heeft vooral behoefte aan een eigen plek en geen sterke voorkeur voor een locatie. De gemeente heeft ,,inderdaad een plan” gekregen Van der Ploeg voor een vakantieparkje, maar volgens een woordvoerder is dit ,,nog niet beoordeeld”. Voordat besloten  wordt of er weer gewoond kan worden op het oude kamp, moet een wilieukundig onderzoek  plaatsvinden naar bodemvervuiling. ,,Dat is bij de FUMO uitgezet .”

Lees verder

Profielschets lid Raad van Commissarissen Accolade

12-01-2019

Vacature lid Raad van Commissarissen Accolade

De Bewonersraad en Accolade zoeken gezamenlijk een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen van de corporatie. In de onderstaand link leest u meer over de rol van de Bewonersraad, Accolade en de insteek van de functie.

Profielschets lid Raad van Commissarissen Accolade

Lees verder
 • Drachten
 • Boornbergum
 • Oudega
 • Opeinde
 • Rottevalle
 • Drachtstercompagnie
 • Houtigehage
 • De Wilgen
 • Nijega
 • Tieke
 • Kortehemmen
 • De Veenhoop
 • Goëngahuizen
 • Smalle Ee