Smallingerland

DRACHTEN | Drachtster ouderen in verzet om horecadrukte

03-06-2019

Bewoners van de appartementen boven de winkeruimte naast Mango zijn niet blij met de komst van restaurantketen De Beren.

‘Aanst sitte wy hjir alle jûnen yn de frituerlucht’
Ze willen op tijd onder de wol kruipen. Zonder nachtelijk gebral. De oudere bewoners van het Drachtster Raadhuisplein komen in opstand.

Na de bouwvak komt er een nieuwe horecazaak aan het plein: restaurantketen De Beren. Mét terras. ,,Allegear gedoch’’, verzucht Anne de Graaf (79). Samen met zeventien medebewoners van appartementengebouw B komt hij in opstand. ,,Wy binne bang foar oerlêst.’’ In een brief aan de gemeente Smallingerland dreigen ze de komst van de restaurantketen met alle mogelijke middelen te bevechten.
Ook de Vereniging van Eigenaren (VvE) van het naastgelegen woonblok met 45 woningen is woest. De bewoners hebben al genoeg lawaai te dulden, vinden ze. ,,En aanst sitte wy hjir alle jûnen yn de frituerlucht.’’ Keten De Beren vroeg de VvE of de pijp voor een nieuwe afzuiginstallatie door het halletje van het wooncomplex mag lopen. Niks ervan, vertelt voorzitter Bauke Postma. ,,Geen haar op ons
hoofd.’’ 

De bewoners van het Raadhuisplein was in 2010, tijdens het passeren van de aktes, beloofd dat ze boven winkels zouden komen te wonen. Hooguit twee panden zouden worden bestemd voor horeca. Dat leek prima. Maar winkelpanden zijn in Drachten niet te slijten. Zoetjesaan rukt de horeca op. Er zit een Chinees, een New York Pizza, een Lachende Koe en wereldrestaurant Omnia. Postma: ,,Daar hebben we soms al stank-overlast van’’. 

De Beren is een keten met 43 restaurants en 24 bezorgrestaurants door heel Nederland. De bezorgkoeriers zijn bekend van hun gele berenhelm. Drachten moet na de zomer de eerste Friese vestiging worden. De enige noordelijke vestiging is tot nog toe Groningen.
Het concern liet zijn oog vallen op een leegstaande plek aan het Raadhuisplein naast modewinkel Mango, waar drie ruimten op rij sinds 2014 leegstaan. Afgelopen week kregen De Graaf en Postma de bevestiging. Sindsdien zijn ze in koortsachtig overleg.

Bestemmingsplantechnisch valt er weinig te halen. Maar Postma heeft andere ijzers in het vuur. Zoals de afzuiginstallatie. ,,Als ze daarvoor
een vergunning aanvragen, gaan wij bezwaar maken. En door onze entree komt-ie sowieso niet.’’
De Graaf en zijn buren, die huren via Accolade, vrezen vooral het rumoer. ,,Hjir wenje minsken op leeftiid. Dy wolle net te let op bêd.’’ Winkels gaan om zes uur dicht, de horeca leeft ‘s avonds. ,,Om tolve oere sitte se hjirûnder noch op de bankjes.’’

De Graaf is al eens op sloffen naar buiten gegaan om bezoekers tot rust te manen. De komst van een terras boezemt hem extra angst in. Hij overweegt te verhuizen. ,,En dat dogge mear.’’ Postma van het belendende woonblok vindt dat op zijn beurt jammer. ,,Dan komen
hier jongeren te wonen, dat kun je op je klompen aanvoelen. En dat woont toch anders.’’ Binnenkort vergadert zijn VvE met de collega-VvE’s van het Drachtster Raadhuisplein over een strijdplan om de komst van de restaurantketen te keren. ,,We hopen dat dit onzalige plan van tafel gaat’’, schrijven ze in een brief aan de gemeente en Accolade.

Lees verder

Drachten | Langer wachten op woonwagenplan

16-05-2019

Woonwagenbewoners in Smallingerland moeten langer wachten op duidelijkheid over de uitbreiding van het aantal te verhuren standplaatsen. De belofte om voor de zomer met een plan te komen, is volgens wethouder Eric ter Keurs te ambitieus geweest. In december verzocht de raad het college om in de zoektocht naar geschikte locaties ook plekken mee te nemen met een een bestemming voor wonen en werken. Ter Keurs heeft de raad beloofd snel een brief met de stand van zaken te sturen.

Lees verder

Drachten | Hûs en Hiem: maak huurhuizen monument

16-03-2019

De 34 historische arbeiderswoningen aan de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart in verdienen de monumentenstatus. Tot die conclusie komt adviescommissie Hûs en Hiem. De woningen van rond 1920 zijn eigendom van corporatie Accolade, die ze wil slopen voor
nieuwbouw. Na onrust onder bewoners en protest uit de gemeenteraad besloot het college de monumentenprocedure te starten. Hûs 
en Hiem stuurt het positieve advies volgende week naar de gemeente, die het finale besluit neemt.

Lees verder

Drachten | Geen nieuwe woningen op kassencomplex

01-02-2019

De gemeente Smallingerland werkt niet mee aan een plan van een vastgoedbedrijf om 48 tot 80 woningen te bouwen op het voormalige  kassenterrein aan De Warren in Drachten. De plannenmakers hadden een verzoek ingediend voor energieneutrale woningen. De gemeente wijst dit af omdat het gebied zoveel extra woningen niet aan kan en de woningcorporaties zelf al inspelen op de behoefte voor sociale  woningbouw. Een plan voor (vrijstaande) koophuizen is wel welkom, aldus de gemeente.

Lees verder

Drachten | Bescherming voor Drachtster huisjes

23-01-2019

De 34 arbeiderswoningen aan de Geelgorsstraat en de Noorder Dwarsvaart in Drachten worden voorlopig niet gesloopt. Smallingerland wil de huizen monumentale bescherming geven. Hiertoe wordt de formele procedure opgestart. Eigenaar Accolade heeft op de locatie  duurzame nieuwbouw gepland. Als de oude woningen gemeentelijk monument zijn, hebben ze voorbescherming en wordt een sloopvergunning niet zonder advies van de lokale welstandscommissie verleend. 

Lees verder
 • Drachten
 • Boornbergum
 • Oudega
 • Opeinde
 • Rottevalle
 • Drachtstercompagnie
 • Houtigehage
 • De Wilgen
 • Nijega
 • Tieke
 • Kortehemmen
 • De Veenhoop
 • Goëngahuizen
 • Smalle Ee