Smallingerland

DRACHTEN | Geen sloop, dan ook geen isolatie

20-09-2018

Ze kunnen de afbraak van hun stokoude Drachtster huurhuisjes natuurlijk weigeren. Maar blijft eigenaar Accolade de boel daarna nog wel onderhouden?

 

Hij ging ‘blanco’ naar de informatiebijeenkomst toe, maar kwam boos weer thuis. Dus pakte Djurre van Wieren dinsdagavond een hoeslaken en een stift. De hele Geelgorsstraat leest nu op zijn gevel hoe hij er over denkt: ‘Onderhoud! Geen sloop.’ ,,Ik kin net tsjin ûnrjocht”, zegt Van Wieren. ,,En efterstallich ûnderhâld is ûnrjocht.” In de achtertuin bladdert de verf van zijn bijkeukentje. Kijk, wijst hij, bij de buren hetzelfde verhaal.

De 34 huurwoningen in de straat en om de hoek aan de Noorderdwarsvaart zijn bijna honderd jaar oud. Dat is te zien. Accolade ziet
geen heil in totale renovatie. Alleen sloop en vervolgens nieuwbouw zal leiden tot goed geïsoleerde woningen met een mooi energielabel, stelt de corporatie. Voor de huidige huurders. Als die te porren zijn. De dochters van bewoner Rienk Wijnstra maakten een rondje langs dertig woningen. ,,Tweintich woenen net.” Terwijl de regels voorschrijven dat bij sloopplannen tenminste 70 procent van de huurders instemt.

Ook Wijnstra moet er niets van weten. Vanwege de duiven. Honderd stuks zitten er in de hokken in zijn tuin. ,,Wêr moatte dy nei ta, as
wysels nei de sloop tydlik yn in tuskenwenning bedarje?’’ Buurman Van Wieren heeft er gewoon geen zin in om opnieuw te moeten  ferkassen, nu hij na tijdelijke woonplekken eindelijk een vaste stek heeft. ,,Ik fyn dit in moai hûs en ik wol rêst yn de kop.”
De informatieavond die Accolade dinsdag belegde, verliep tumultueus en emotioneel. De verhuurder kon nog geen ontwerp laten zien
van de geplande nieuwe woningen. Ook zou de bewoners zijn verteld dat er geen sprake meer zou zijn van onderhoud van de huidige panden, mocht de sloop niet doorgaan.

Zo zwart-wit is het volgens Accollade-woordvoerder Ellen Dikland niet. ,,We blijven gewoon reguliere onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Maar het aanbrengen van dubbel glas, isolatie, zonnepanelen en dergelijke verbeteringen, dat zal dan niet gebeuren.”

Eind oktober moeten de bewoners hebben beslist. Als toch een meerderheid voor blijkt, wordt er op zijn vroegst in 2020 gesloopt en gebouwd. Bij ‘nee’ volgt na een jaar of vijf mogelijk opnieuw een sloopprocedure, beaamt Accolade. ,,Het kan zijn dat de samenstelling van de bewoners dan is veranderd.” Zou het? De bewoners zijn honkvast, weet Wijnstra, zelf geboren in de straatomde hoek. ,,No wol ik net,
mar oer fiif jier?Wawit. Mar dan wol werom nei dit plak.”


Architectuurcriticus Peter Karstkarel: woningen niet slopen, maar koesteren
„In de vroegste jaren na de Woningwet zijn er in Friesland redelijk veel volkswoningen gebouwd. Het zijn mijlpalen in de sociaal-maatschappelijke geschiedenis. Als ze met architectonische zorg zijn gebouwd tot levendige ensembles, behoren ze gekoesterd te worden. Dit geldt stellig voor deze woningen. De woningbouwvereniging realiseerde in de vroege jaren in het uitbreidingsplan Noordoost zo’n tachtig woningen. Van de in 1920 en 1922 gebouwde woningen staan er nog 26 aan de Geelgorsstraat en acht aan de Noorderdwarsvaart. De andere zijn vervangen door nieuwbouw. Het zijn twee-onder-een-kapwoningen met langskappen met dakschildjes
bij de topgevels, zogeheten wolfseinden. De slaapverdiepingen kregen vensters in de zijgevels en grote kajuiten op de voorschilden. In de
Geelgorsstraat staan aan weerszijden van de Uilevlucht twee blokjes van vier woningen waarvan de hoekhuizen uitgemetselde geveltoppen kregen. Bij deze woningen kwamen gesmoorde, grijze pannen op de daken. Het belangrijke cultuur- en sociaalhistorische ensemble vraagt om renovatie, niet om sloop.”

 

Lees verder

De Bewonersraad boos over discriminerend woonwagenbeleid Smallingerland

19-06-2018

De besluitvorming over het aantal en de plaats van nieuwe staanplaatsen voor woonwagenbewoners in Smallingerland is een soap. Bovendien riekt het naar discriminatie.
(de Drachtster Courant berichtte daarover) 

Lees verder

DRACHTEN | Meer woonwagens!

28-02-2018

Na twee jaar onderzoek is er groen licht: Drachten krijgt meer woonwagenstandplaatsen. De gemeente lijkt wil te tonen. "Wij zullen de vinger
aan de pols blijven houden om te kijken wat er na de verkiezingen met dit dossier gaat gebeuren. We juichen pas als de nieuwe woonwagenstandplaatsen er zijn’’, zegt Frank van den Broek, algemeen directeur van De Bewonersraad.

 

Lees verder

Bewonersraad op de bres voor woonwagenbewoners 

12-02-2018

Het Friesch Dagblad kopt: Bewonersraad op de bres voor woonwagenbewoners.

Lees verder

DRACHTEN | Suderhiem sloop en nieuwbouw

22-11-2017

In november werden de huurders van 18 woningen geïnformeerd over de plannen sloop en nieuwbouw. Ondanks dat de nieuwbouw nog moet worden afgestemd met de gemeente wilden de aanwezige huurders graag een individueel gesprek omdat zij ook vonden dat sloop de beste optie is voor de huidige woningen. Na de individuele gesprekken wordt aan De Bewonersraad advies gevraagd om al dan niet in te stemmen met de sloop.

Lees verder
 • Drachten
 • Boornbergum
 • Oudega
 • Opeinde
 • Rottevalle
 • Drachtstercompagnie
 • Houtigehage
 • De Wilgen
 • Nijega
 • Tieke
 • Kortehemmen
 • De Veenhoop
 • Goëngahuizen
 • Smalle Ee