SNEEK | 500.000 euro voor woningen

De gemeente Súdwest-Fryslân trekt 500.000 euro uit om woningbouw te versnellen. Er wordt niet gewacht op de begroting om middelen beschikbaar te stellen. ‘It jild moat nei de doarpen, mar ferknoei ús doarpen net’

De versnelling die het college voorstelt, valt goed bij alle partijen, bleek vorige week in een commissievergadering. De omschrijving van de besteding van het geld werd wel vaag gevonden. Het college spreekt over een actievere rol richting alle kernen in de gemeente, meer sturing en marktpartijen uitnodigen. ,,Niks nieuws’’,constateerde Angeline Kerver van GroenLinks.

Súdwest-Fryslân kreeg eerder bij de provincie voor elkaar om tot 2030 meer te mogen bouwen dan de prognose van 1500 woningen. Buiten dit cijfer mag er vrij gebouwd worden in Sneek, Bolsward, Makkum en Workum.

(LC 21.05.21)