SNEEK | Bewoners verliezers bij verkoop Parkflat Stadsfenne

De 114 appartementen van Parkflat Stadsfenne in Sneek gaan in de verkoop. De eigenaren wacht mogelijk een fors verlies.
,,We moeten er voor zorgen dat Parkflat Stadsfenne in Sneek nog jaren een fijne plek voor ouderen is’’, omschreef bestuursvoorzitter Wouter Willems vorig jaar de taak van het bestuur van de serviceflat. Er werd een toekomstvisie opgesteld, die heeft geleid tot verkoop van de 114 flatwoningen.

De eerste gesprekken met potentiële kandidaten zijn gevoerd. Toch heerst er onrust en onvrede. Een aantal woningeigenaren heeft het
gevoel dat het bestuur mogelijk andere belangen heeft. En dat bewust is aangestuurd op de verkoop, waarbij ontwikkelaars mogelijk miljoenen euro’s in hun zak steken. De eigenaren reppen van tegenwerking, onlogische keuzes en onjuiste voorstelling van zaken.
Bestuursvoorzitter Wouter Willems ontkent een sturende rol. ,,Wij hebben hierin geen positie. Persoonlijk maakt het mij niet uit welke
kant de leden op willen.’’


Sinds de mededeling van het bestuur, najaar 2017, dat op korte termijn 3,5 miljoen euro nodig is voor onderhoud aan het uit 1971 daterende wooncomplex, is er ongerustheid onder de veelal oudere bewoners. Door het bestuur zijn de voorbije maanden verschillende scenario’s uitgewerkt om de serviceflat te kunnen laten voortbestaan. Een ingewikkelde bijkomstigheid is de coöperatieve structuur van de
serviceflat. Er zijn 73 particuliere eigenaren (deels bewoners, deels erven).
De overige 41 appartementen zijn gezamenlijk bezit. Deze woningen worden verhuurd. Als coöperatie is het lastig om geld te vergaren
om het onderhoud uit te voeren. De voorgestelde mogelijkheden varieerden van een eenmalige storting van 50.000 euro, de oprichting van
een vereniging van eigenaren (vve) of verkoop tegen een lagere prijs.
Onlangs is door de leden gestemd over de verschillende mogelijkheden. Voor verkoop stemden 35 leden, voor een vve 25. De uitwerking
van de verkoop zal maanden kunnen duren. ,,We zijn nu bezig met het opstellen van een bidbook voor investeerders of financiers. Daarin
zijn ook allerlei voorwaarden opgenomen waaraan deze partijen moeten voldoen’’, zegt Willems. Opmerkelijk is dat de  onderhoudswerkzaamheden nu 1 miljoen euro lager uitvallen. Dit komt door te kiezen voor een ‘pragmatische aanpak’ in plaats van een ‘modelmatige’. Willems: ,,De leden vonden het een hoog bedrag, dus toen zijn we gaan kijken of het ook anders kon. Maar als we het gebouw toekomstbestendig willen maken, zullen we andere aanpassingen moeten doen. Die kosten veel geld en dan kom je ongeveer weer op hetzelfde bedrag uit.’’

Volgens deskundig onderzoek is het gebouw in redelijke tot goede staat. Een deel van de oudere bewoners zou onvoldoende inzicht in de materie hebben en gemakshalve vertrouwen op het bestuur. Daartegenover staat dat voor bewoners, die na verkoop hun woning kunnen huren van de ontwikkelaar, snel een einde komt aan de onduidelijkheid. Ook een aantal erven wil graag snel van de woningen en bijbehorende betalingsverplichtingen af. Dat er verdeeldheid is onder de eigenaren is logisch, meent de voorzitter. ,, Van meet af aan heb ik gezegd dat dit traject 73 verliezers telt.’’
Een door bewoners en eigenaren gevormde klankbordgroep adviseerde na onderzoek voor de variant met een vve. Volgens sommigen is
deze optie door het bestuur niet serieus aan de eigenaren voorgelegd. Met de vve bedraagt het verlies enige tienduizenden euro’s als erven kiezen voor directe verkoop van hun appartement. Eigenaar/bewoners zullen weinig tot niets merken. Bij verkoop en terughuur zal een ieder een forse financiële schade lijden.

De vrees bestaat dat investeerders een laag bod zullen doen, dat uiteindelijk door de bewoners geaccepteerd moet worden. Ook leeft de
angst dat de nieuwe eigenaar bewust aanstuurt op een vermindering van het woongenot en beëindiging van de zorgverlening. Dat maakt de weg vrij om de appartementen voor een hogere prijs te verkopen. In geval van opzettelijk gecreëerde leegstand ontstaat nog een andere optie: sloop van de Parkflat en nieuwbouw. Het bestemmingsplan staat die mogelijkheid toe. De herbouwwaarde en winst voor de ontwikkelaar zou een veelvoud zijn van de aanschafprijs.Ookhier nuanceert Willems. ,,Dat mag in Nederland niet. Die voorwaarden zijn er niet voor niets. Zeker de eerste tien jaar zal er weinig veranderen.’’