SNEEK | Coach voor buren die bekvechten

Met buurtbemiddeling wil Súdwest-Fryslân het groeiend aantal burenruzies in de kiem smoren.

Het aantal ruzies tussen buren loopt de laatste jaren zo ver op in Súdwest-Fryslân, dat de gemeente er een actieproject van maakt. Buurtbemiddeling is het offensief tegen conflicten in de straat die vaak als ergernisje beginnen, maar soms uitmonden in een felle strijd. ,,Geluid, stank, roddelen, de kinderen, overhangende takken, een verkeer geparkeerde auto: het kan aardig uit de hand lopen’’, constateert de gemeente.

De politie moet er geregeld aan te pas komen bij meldingen van overlast zoals uitbarstingen van onmin tussen buren. Buurtbemiddeling moet escalatie voorkomen. ,,Het is een middel om in een eerder stadium en op een effectieve en preventieve manier in te grijpen.’’ Er komt een professionele coördinator. Twintig getrainde vrijwilligers treden op als bemiddelaars.

Buurtbemiddeling loopt in eerste instantie van 2022 tot en met 2024. Het kost 70.000 euro per jaar. De woningcorporaties delen mee in de kosten van bemiddelingstrajecten die zij aanmelden. Daartegenover staat dat de gemeentelijke handhaving, de politie en de rechtbank minder werk en kosten voor de kiezen krijgen. ,,Het versterkt ook de mienskip door de inzet van vrijwilligers.’’

 

<LC 31.08.21>