SNEEK | Coalitie Sudwest zet in op woningbouw

De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân bespreekt dinsdag het coalitieakkoord ‘Grutsk en tichtby’ dat de partijen PvdA, CDA en FNP hebben gesloten.

De drie coalitiepartijen zeggen in hun akkoord dat ze er de komende vier jaar naar streven dat voor iedere inwoner van Súdwest-Fryslân de basis op orde is. Om dat doel te bereiken willen ze onder meer inzetten op meer regie op de woningmarkt. Zo richt de coalitie zich op de bouw van minimaal duizend woningen en wil ze corporaties helpen met het realiseren van meer huurwoningen.

Ook als het gaat om bijvoorbeeld duurzaamheid en economie zijn er serieuze ambities, onder meer bij de ondersteuning van startende ondernemers. Andere plannen uit het akkoord zijn onder meer het verbeteren van de verkeersveiligheid en ervoor zorgen dat arme families de weg naar hulpregelingen beter weten te vinden.

Als wethouders zijn naar voren geschoven: Henk de Boer (FNP), Marianne Poelman (PvdA), Michel Rietman (PvdA), Petra van den Akker (CDA) en Bauke Dam (CDA). Alleen Bauke Dam zat in het vorige college.

 

<FD 28.05.22>