SNEEK | partijen niet gelukkig met de Woonvisie Súdwest-Fryslân 2017- 2022

Súdwest-Fryslân richt de aandacht de komende jaren op behoud van de leefbaarheid in de dorpen en het bouwen van voldoende huurwoningen. Echt gelukkig met de Woonvisie Súdwest-Fryslân 2017- 2022 zijn woningcorporaties, huurdersverenigingen en de gemeenteraad niet. Toch besloot de raad gisteren met het beleidsstuk in te stemmen. Er zal nog wel aan het stuk worden geschaafd, omdat
de partijen een reeks moties en amendementen indienden.