SNEEK | Versnelde procedure voor wooncomplex it Skulplak

Het college van B en W van de gemeente Súdwest-Fryslân wil de sloop en herbouw van wooncomplex voor ouderen It Skûlplak in Sneek mogelijk maken.

Het gaat om een verouderd complex van woningcorporatie WoonFriesland aan de Dr. Kuyperlaan, de Goeman Borgesiuslaan en de Troelstrakade met in totaal 48 appartementen. Acht woningen werden in 2014 al gesloopt. Daarvoor in de plaats moeten negentien grondgebonden woningen en 45 appartementen komen. Deze komen net als het huidige complex in een S-vorm te staan en zijn bestemd voor de sociale huursector.

Het bouwplan past nu niet binnen het gemeentelijk beleid. Om de procedure te versnellen wil het college de omgevingsvergunning en de wijziging van het bestemmingsplan in één regeling doen. De gemeenteraad stemt daar op 23 januari over. De provincie Fryslân verleende de ontheffing van de Wet natuurbescherming al aan WoonFriesland.