Sociale huursector in Friesland onder druk

De kans om in Friesland een sociale huurwoning te bemachtigen is de afgelopen afgenomen. De sector staat door de stijgende vraag onder druk. Dit blijkt uit een onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP), dat mede op verzoek van WoonFriesland en de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) de sociale huurmarkt onder de loep nam.

Er bestaan tussen gemeenten grote verschillen in de zoekduur van woningzoekenden. De inschrijftijd in Harlingen is met 41 maanden het langst en in Dantumadiel met 11 maanden het kortst. Leeuwarders staan gemiddeld 36 maanden ingeschreven bij een woningcorporatie. In de jaren 2019 en 2020 zijn er in totaal ongeveer 90.000 reacties geplaatst bij sociale huurwoningen in Friesland. Tien procent leidde tot het huren van een woning.

De kans dat je een sociale huurwoning te pakken krijgt, is het grootst in de gemeente Dantumadiel (20,5 procent), gevolgd door Harlingen (16,9 procent) en Noardeast-Fryslân (16 procent). In De Fryske Marren en Weststellingwerf kan een woningzoekende sociale huur wel op zijn buik schrijven. Daar is de slaagkans slechts 6,5 procent.

De gemiddelde inschrijftijd is de afgelopen jaren gestegen en het aantal reacties per aangeboden huurwoning nam eveneens toe. Dat resulteerde in een lagere slagingskans van woningzoekenden. De doorstroming binnen de sociale huurmarkt is volgens de onderzoekers dan ook historisch laag. De goedkopere woningen (flats) komen vaker vrij voor verhuur, maar vooral mensen met een sociaal huurhuis (grondgebonden) blijven op hun plek.

En dat heeft een effect op de doorstroom binnen de hele sociale huursector, aldus FSP. Huurders van grondgebonden woningen kiezen bij een volgende stap doorgaans voor een koopwoning, maar de prijzen op de woningmarkt zijn de laatste jaren enorm gestegen. Daardoor is de uitstroom van huur naar koop onder druk komen te staan. Mensen kunnen simpelweg een koophuis niet meer betalen.

Het FSP concludeert dan ook dat de druk op sociale huursector in Friesland vooral lijkt toe te nemen. De corporaties willen dat gemeenten meer mogelijkheden bieden voor nieuwbouw, bijvoorbeeld door meer geschikte bouwlocaties beschikbaar te stellen

 

 

<LC 14.04.22>