SP: 1 miljard naar lagere energienota huishouden

Het kabinet moet 1 miljard euro aan financiële meevallers investeren om de energierekening van gewone huishoudens te verlagen.
Dat zal de SP morgen aan de regeringspartijen voorstellen tijdens de behandeling van de Najaarsnota. De socialisten willen concreet dat iedereen met een jaarinkomen tot 75.000 euro, dat is twee keer een modaal salaris, wordt gecompenseerd voor de stijgende energierekening.

Alle eenpersoonshuishoudens zouden 100 euro en alle meerpersoonshuishoudens 150 euro moeten ontvangen. Alleen de echt rijke mensen krijgen dus geen tegemoetkoming voor hun hogere nota. Partijleider Lilian Marijnissen: ,,Laten we er samen voor kiezen om de grote vervuilers voor hun uitstoot te laten betalen via een eerlijke CO2 -belasting. Is dat niet veel rechtvaardiger dan huishoudens op te zadelen met een enorme energierekening?’’

Sybrand Buma (CDA) en GertJan Segers (ChristenUnie) zeiden recentelijk dat zij zich zorgen maken over de stijgende energienota van huishoudens. Marijnissen: ,,Nu graag boter bij de vis.’’