St. ANNAPAROCHIE | 32 woningen op plek gesloopte school

Op het terrein waar ooit de Ulbe van Houtenschool stond, komen een Aldi en 32 huurwoningen. De nieuwbouw - zestien gezinswoningen
en zestien levensloopbestendige huizen - start deze zomer in opdracht van woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland. Ze worden
in juni 2018 opgeleverd. De huurprijs komt beneden de 600 euro per maand te liggen.

De nieuwe huizen vervangen 10 gedateerde en inmiddels gesloopte huurwoningen aan de Kempenaerstraat en een deel
van 55 gesloopte woningen aan de Dirk Janszstraat. Deze laatste woningen hebben plaatsgemaakt voor de schoolcampus
Middelsee waarin de Ulbe van Houtenschool nu gehuisvest is.