Staanplaatsen woonwagens in Smallingerland

In 2015 is Woonwagenbelang Smallingerland (WBS) opgericht met als doel extra staanplekken te realiseren voor woonwagenbewoners in de gemeente Smallingerland.

WBS heeft met de gemeente een verkenning uitgevoerd om de behoefte te onderzoeken. Hieruit bleek dat er inderdaad extra noodzaak is voor plaatsen. Inmiddels lopen er nu overleggen met gemeente en WoonFriesland, die in de gemeente de huidige staanplaatsen verhuren, om extra staanplaatsen te realiseren.