Statuten

De statuten, inclusief huishoudelijk reglement, dateren qua laatste aanpassing van 2012.