Statuten

De statuten zijn vastgesteld door de ledenraad op 17 december 2019.
De notariële akte is gepasseerd op 5 maart 2020.