Steeds meer Friezen met schulden

Kredietbank Nederland verwacht dat ook in deze provincie het aantal schuldhulpcliënten door de stijgende energielasten zal groeien. Steeds vaker kampen ook mensen met een baan met problematische schulden.

De Kredietbank Nederland opereert landelijk vanuit Leeuwarden. Ook de Friese gemeenten worden door de bank bediend, met uitzondering van Heerenveen.

Als de instroom van mensen naar professionele schuldhulpverlening in het eerste kwartaal van dit jaar wordt vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, is in Friesland nog nauwelijks sprake van een stijging. Daaruit mag echter niet geconcludeerd worden, aldus algemeen directeur Hans van der Meulen uit Drachten, dat er geen sprake is van een toename van huishoudens met financiële problemen. Hij gaat er vanuit dat dit wel degelijk het geval is. Het duurt namelijk gemiddeld vijf jaar, zo blijkt uit onderzoek, voordat mensen zich voor hulp melden bij de gemeente – sociale wijkteams – of de kredietbank.

,,De gemiddelde schuldpositie is dan al 40.000 euro’’, stelt Van der Meulen. ,,Dat zijn echt problematische schulden. Steeds vaker gaat het daarbij om mensen met een baan. Mijn oproep zou zijn: schaam je niet. Je kunt er niets aan doen dat de energietarieven zo stijgen.’’

Hoewel hij rekent op een groeiend aantal hulpvragen door hogere energielasten, is lastig te voorspellen hoe groot die groei zal zijn. Verschillende factoren zijn daarop van invloed, zoals het weer.

Inkomens tot 120 procent van bijstandsniveau worden met een eenmalig bedrag van 800 euro gecompenseerd. ,,Het is maar de vraag of het voldoende is en of mensen het ook voor de stijgende tarieven in gaan zetten’’, stelt Van der Meulen.

Ook verlaagt het kabinet de btw op energie per 1 juli van 21 naar 9 procent. ,,Maar ik verwacht niet’’, stelt Van der Meulen, ,,dat dat het verschil gaat maken.’’ Hij denkt dat een verhoging van uitkeringen en minimumloon onvermijdelijk is.

In de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Smallingerland hebben gemiddeld genomen de meeste huishoudens – 9 tot 10 procent – een laag inkomen, tegenover relatief hoge energielasten. Dat blijkt uit de energiearmoedekaart van TNO.

Een gemeente als Leeuwarden doet het met 6,81 procent een stuk beter. Op wijkniveau zijn er echter grote verschillen. In de Vrijheidswijk (15,82 procent) en Bilgaard (14,54 procent) lijken de problemen het grootst.

 

LC 2 mei 2022