Steeds meer huurders financieel in de knel

Honderdduizenden huurders hebben veel moeite rond te komen. Van de 384.000 huurders die in 2012 moeite hadden hun maandelijkse woonlasten en kosten van het levensonderhoud te betalen, had ruim de helft in 2015 nog steeds betalingsachterstanden. Dat blijkt uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De risico’s zijn het grootst onder zzp’ers en jongvolwassenen.


Kijk voor meer info op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/DeBewonersraad