STIENS | Sloop en nieuwbouw huurhuizen

WoonFriesland vervangt acht huurhuizen aan de Petterhústerdyk in Stiens door tien nieuwe woningen. De gemeente Leeuwarden is in grote lijnen akkoord.

De straat ligt vlak bij het dorpshart van Stiens. Het gaat om vier blokken twee-onder-een-kapwoningen uit de de naoorloogse tijd. Ze werden destijds opgetrokken in rode baksteen, typisch voor de stijl van het zogeheten Delfts rood.

WoonFriesland diende dit jaar een aanvraag in om huurwoningen te bouwen in een soortgelijke stijl. Het gaat om twee blokken van elk vijf huizen. Ze hebben slechts één verdieping, net als bij de huidige. Het ene blok bestaat uit eengezinswoningen, het tweede blok uit ‘levensloopbestendige huizen’. De nieuwbouw krijgt geen aardgasaansluiting en wordt voorzien van warmtepompen. Het aantal parkeerplaatsen groeit met zeven. Die worden via een nieuw zijstraatje bereikbaar.

De bodem verdient veel aandacht bij de bouw. Er is namelijk sprake van grond- en bodemwatervervuiling. Hoofdoorzaak is een oude slootdemping, waarbij onder andere PAK’s (verbrandingsresten) in de grond terecht zijn gekomen. De vervuilde grond moet verwijderd worden.

De plek ligt dicht bij de historische dorpsterp. Archeologisch vooronderzoek maakt duidelijk dat er terpresten in de bodem kunnen opduiken. Vooral vondsten uit de periode van de middeleeuwen en later worden hier verwacht. Er is daarom archeologische begeleiding nodig.

 

(LC26.07.21)