Stijging gemeentelijke heffingen

De gemeentelijke heffingen stijgen dit jaar sterker dan in voorgaande jaren. Dat komt omdat het Rijk de belasting die afvalverwerkers moeten betalen meer dan verdubbeld heeft. Veel gemeenten rekenen die extra kosten door aan hun inwoners. De gemeentelijke heffingen voor huurders in grote gemeenten gaan dit jaar met gemiddeld €18 omhoog.

Dit blijkt uit Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten 2019. Dat rapport wordt ieder jaar in januari opgesteld door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen.

 

 

Rijksbelasting op afval meer dan verdubbeld

Bedrijven die afval verwerken moeten van het Rijk meer afvalstoffenbelasting gaan betalen. In 2019 is die rijksbelasting met maar liefst 139% gestegen. Afvalverwerkers rekenen die extra kosten door aan gemeenten. En veel gemeenten rekenen dat weer door aan hun inwoners, door de afvalstoffenheffing te verhogen.

 

Lasten huurders stijgen sterker dan lasten kopers
Huurders in grote gemeenten betalen in 2019 gemiddeld €18 méér dan in 2018, een stijging van 5,4 %. Behalve afvalstoffenheffing betalen huurders in veel gemeenten ook rioolheffing. Die gaat ook iets omhoog, maar stijgt niet zo sterk als de afvalstoffenheffing. Ook de ozb (een lokale belasting die alleen huiseigenaren betalen) stijgt maar beperkt. Daardoor gaan eigenaar-bewoners dit jaar gemiddeld 4,3 % meer betalen aan de gemeente, en huurders 5,4 %.