Strijd op de woningmarkt

In aanloop naar het lijsttrekkersdebat op 8 februari vertellen Friezen over hunverwachtingen van de politiek. Welke problemen moeten worden opgelost? Welke vragen leven er? Vandaag Kinge Rodenburg(32) en Olivier Copini (32).

Provincies trappen op maandag 8 februari de Tweede Kamerverkiezingenaf met het Noordelijk Lijsttrekkersdebat.

Hoeveel het er precies zijn geweest, weten ze niet. Maar Kinge Rodenburgen haar man Olivier Copini hebben tijdens hun zoektocht naar een  zeker meer dan vijftig huizen bekeken. Ze hebben biedingen gedaan, soms ook boven de vraagprijs. Steeds visten ze achter het net. Kansloos.

Ze wonen al een tijd in een huurappartement in de Leeuwarder Schepenbuurt.Tien jaar geleden, toen Kinge Rodenburg nog studeerde, was dat prima. ,,Moai engrut en in net al te hege hier”, zegt ze.
Tijden veranderen. Olivier trok bij haar in. Ze kregen bijna twee jaar geleden een dochter, Liene. Er is een tweede kind op komst. Het appartement met klein balkon knelt. Elke keer vijf trappen op moeten lopen met straks een baby en een peuter is bovendien allesbehalve ideaal. ,,It wie ús idee net om de bern grut te bringen op inflat.”
Ze willen niets liever dan verhuizen naar een huis met tuin. Waar in de provincie maakt niet eens veel uit, als het maar niet te ver van voorzieningen en familie is.
Maar met een budget van zo’n 2 ton is het voor starters lastig manoeuvreren op de Friese woningmarkt, hebben ze gemerkt. De prijzen blijven stijgen, huizen gaan geregeld weg voor bedragen die ver boven de vraagprijs liggen. Vaak moet op basis van een enkele bezichtiging al een knoop worden doorgehakt. ,,Krijst hast gjin tiid, wylst it sa’n grutte beslissing is”, vertelt Rodenburg, verzuimmanager vanprofessie. ,,Yn 25 minuten moatst alles besjen en ast der troch de achterdoar útgiest, komt de folgjende belangstellende troch de foardoar alwer binnen.”
Laatst zagen ze een huis in Akkrum. ,,In frijsteand krot foar 2 ton. Alles moast ferboud wurde, it dak moast der sels ôf. De makelaar die krekt as wie it in ‘koopje’.Tsja.”

Ze zijn principieel, vertelt Olivier Copini, operateur in een platenperserij. ,,We willen niet bijdragen aan de manie op de huizenmarkt. Stel dat een nieuwe woning overvijf jaar dik onder water komt te staan... Ik heb ook de verantwoordelijkheid voormijn gezin. Maar er komt een dag dat we hier echt niet langer kunnen en willen blijven. Dan moeten we overstag en worden we gedwongen om mee te doen aan een ziek spel.”

Ze willen van de politici graag weten hoe ze de woningproblematiek gaan aanpakken, of en hoe de markt meer kan worden gereguleerd. ,,Ons probleem ishet probleem van heel veel mensen”, zegt Copini.

 

(LC 05.02.21)