Subsidie voor sanering asbestdaken ook voor corporaties

Woningcorporaties kunnen voortaan ook gebruik maken van de subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken. Niet langer hoeft het asbestdak groter te zijn dan 35 vierkante meter.

Die grens aan de omvang van het dak maakte het tot nu toe voor woningcorporaties onmogelijk om subsidie te krijgen. Asbest bij corporatiewoningen komt namelijk vooral voor in daken van schuurtjes die kleiner zijn dan dat. Bij het ingaan van de subsidieregeling in 2015 heeft Aedes dit al aangekaart en met succes.

 

Eigenaren van gebouwen met asbestdaken kunnen een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragers ontvangen per vierkante meter verwijderd asbestdak 4,50 euro subsidie, met een maximum van 25.000 euro per adres. Het ministerie van I&M had vorig jaar 10 miljoen euro beschikbaar voor de subsidie en tot 2019 minimaal 75 miljoen. De regeling loopt tot 2020.

Het ministerie stelde de subsidieregeling in om het saneren van asbestdaken te versnellen. Asbestdaken zijn namelijk vanaf 2024 verboden in Nederland.