Subsidie voor vijftien projecten in Noardeast

Vijftien initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in
Noardeast-Fryslân krijgen subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. Het
gaat om een totaalbedrag van bijna 300.000 euro. Alle initiatieven zorgen in totaal
voor een investering van ruim 1,2 miljoen euro in leefbaarheidsprojecten in deze
regio.