Subsidie voor wijk-GGD’er in twee Friese gemeenten

De gemeenten Smallingerland en Achtkarspelen kunnen een wijk-GGD’er aanstellen. De gemeenten horen bij de negen gemeenten
die ieder 20.000 euro rijkssubsidie krijgen voor het aanstellen van zo’n zorgmedewerker.
Een wijk-GGD’er probeert in samenwerking met zorg- en veiligheidsdiensten mensen te helpen die verward gedrag vertonen. Deze mensen zorgen steeds vaker voor overlast en hebben vaak zorg nodig. De GGD’er werkt als verbinder tussen de verschillende diensten, zodat de personen goed geholpen worden en de overlast afneemt.

De gemeenten krijgen bij het aanstellen van de wijk-GGD’er hulp van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).
Heerenveen is een van de dertien proefgemeenten die al een wijk- GGD’er hebben. In deze gemeenten lijkt de aanpak tot goede resultaten te leiden, aldus het CCV. In 2019 volgen nog twee subsidierondes.