Subsidiepot open voor leefbaarheid

Friezen met een goed idee om de leefbaarheid in hun dorp, stad of op hun eiland te verbeteren, kunnen van 10 januari tot en met 3 februari 2022 weer subsidie aanvragen bij het Iepen Mienskipsfûns. Er is voor deze eerste tender 1,3 miljoen euro beschikbaar voor heel Fryslân. Een belangrijk uitgangspunt is dat inwoners zelf bepalen wat belangrijk is voor de leefbaarheid in hun gebied en ook de projecten opzetten. Adviescommissies met betrokken inwoners van de regio’s beoordelen de projectaanvragen op draagvlak, continuïteit, samenwerking, empowerment, ecologie en uniciteit. 

Meer informatie: https://www.fryslan.frl/iepen-mienskipsfuns

<De Terschellinger – januari 2022>