Súdwest-Fryslân

RAERD | Stekker uit woningbouwplan voor starters

05-05-2022

Een plan voor zeven betaalbare starterswoningen in Raerd is van de baan. Bouwer Zijlstra Bouw in Berltsum is uit het project gestapt.

Het begon met een boos dorp. In oktober voerde Raerd actie omdat het plan voor starterswoningen aan de Sélânswei op grond van woningcorporatie Elkien veel duurder uitpakte dan verwacht. Plaatselijk Belang vond dat niet meer van starterswoningen gesproken kon worden toen bleek dat de huizen 208.000 euro moesten gaan kosten, terwijl uitgegaan was van 150.000 tot 160.000 euro. Tientallen inwoners gingen met protestborden de straat op.

Hoewel geen partij wilde de gemeente Súdwest-Fryslân wel faciliteren dat er gesprekken gevoerd zouden worden tussen alle betrokkenen. Wethouder Mark de Man informeert de gemeenteraad nu dat de gesprekken niet tot resultaat geleid hebben. ‘De weg ligt vrij voor Raerd om nieuwe stappen te zetten’, aldus de mededeling.

Daar is het dorp blij mee, zegt Tjitske Kamstra van Plaatselijk Belang. ,,Wij gaan onderzoeken wat mogelijk is.’’ In oktober zei het bestuur een een aannemer te kennen die goedkoper kan bouwen.

Elkien speelt in het nieuwe plan eerst geen rol, aldus relatiemanager Ytsen Strikwerda. De woningcorporatie is, net als bij het eerste plan, nog steeds bereid de grond tegen een sociale prijs te verkopen.

Dat wordt een harde dobber, voorspelt Roelof Zijlstra van het gelijknamige bouwbedrijf in Berltsum. Volgens hem heeft zijn bedrijf de nek uitgestoken om een zo betaalbaar mogelijk plan te ontwikkelen en zat er voor de bouwer uiteindelijk heel weinig marge op. ,,Maar dat werd niet gewaardeerd. Er werd gesuggereerd dat wij eraan zouden verdienen. Met zo’n onwillig dorpsbelang wilde ik niet verder. Ze zaten alleen maar dwars en praten niet met ons maar via de media.’’

 

<LC 04.05.22>

 

Lees verder

Diploma voor 28 energiecoaches

28-03-2022

Met 28 energiecoaches wil Súdwest-Fryslân meer werk maken van energie besparen in de gemeente. Súdwest had al een energiecoach in dienst die inwoners met besparingsvragen bijstaat. Daar zijn nu 28 vrijwilligers bij gekomen. Zij kregen woensdag een certificaat van wethouder Erik Faber. Tijdens vier cursusavonden zijn ze klaargestoomd om zelfstandig aan de slag te gaan. Zij gaan bij bewoners op huisbezoek om mensen bewust te maken van hun energiegebruik en geven tips.

 

<LC 25.03.22>

Lees verder

SNEEK | De sluisdeuren open voor armoedebeleid

28-03-2022

e sluisdeuren moeten open om alle hulp in te zetten voor mensen in armoede of met schulden. Helemaal nu blijkt dat de stijgende energiekosten het grote probleem vormen. 2500 huishoudens in Súdwest-Fryslân zitten onder het sociaal minimum

Wethouder Bauke Dam van Súdwest-Fryslân tekende gisteren de urgentie tijdens de bijeenkomst Samen sterk tegen armoede , die de gemeente in Theater Sneek hield. Niet alleen communicatie tussen instanties als de gemeente, de voedselbank, de Kredietbank, de woningcorporatie en Humanitas moet beter, ook binnen de gemeente moet volgens Dam domeinoverschrijdend gewerkt worden. ,,Meer afstemming tussen de afdelingen, meer kijken naar de bedoeling van de regels in plaats van ze rigide te volgen en zo maatwerk leveren.’’

Het klonk aanwezigen van woningcorporatie Accolade als muziek in de oren. Accolade heeft met verschillende gemeenten een integrale samenwerking op dit gebied, maar in Súdwest-Fryslân komt die onvoldoende van de grond. De woningcorporatie wil graag samenwerken op het gebied van preventie, vroegsignalering en oplossingen.

Dam schetste de noodzaak voor de gemeente om het armoede- en schuldenbeleid te vernieuwen voor de periode 2023-2027. Een op de zeven eenoudergezinnen of eenpersoonshuishoudens zit onder het sociaal minimum van 9250 euro per jaar. Dat betreft 2500 huishoudens. Wordt gekeken naar 120 procent van het sociaal minimum dan treft het 5100 huishoudens die nog geen 950 euro per maand te besteden hebben.

Volgens Dam zal dit aantal gelijk blijven of stijgen. Dat laatste is aannemelijk nu na corona de stijgende energielasten veel mensen parten spelen. Uit een enquête die Janneke Dölle, beleidsadviseur armoede en schulden bij Súdwest-Fryslân, hield bleken ook andere knelpunten: ondernemers met schulden en betalingsachterstanden en het feit dat niet iedereen wordt bereikt die voor een regeling in aanmerking komt.

Simpelere taal en versimpeling van de regels zouden veel opleveren, lieten de aanwezigen uit het werkveld horen. De gemeente wil daarmee beginnen in de Week van het Geld door meer met beeld en filmpjes voor de doelgroep te gaan werken. Ook moet de bijeenkomst een kernteam opleveren van mensen uit de gemeente, de woningcorporaties, het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties om slagvaardiger op te kunnen treden.

‘Schulden voelen als bom in leven’

Schulden voelen als bom in leven

 

Jan Jacob Hoefnagel heeft zijn leven financieel inmiddels weer op de rit.

ijn verhaal beroerde hem opnieuw en de aanwezigen werden er stil van toen ervaringsdeskundige Jan Jacob Hoefnagel, predikant en ontwikkelingswerker uit Sneek, aan het woord kwam.

Het ging over zijn periode van schuldsanering, inmiddels dertien jaar geleden. ,,Dit vertellen doet meer met me dan ik dacht.’’

Hij somde de feiten op. In 2002 kocht hij samen met zijn vrouw een huis in Balk. Ze hadden een kind en een tweede was op komst. Omdat de gekochte woning niet over gas en licht beschikte, leek het verstandig de andere woning in Kampen pas te verkopen na de bevalling. Ook sloot hij een dure hypotheek af omdat hij zoveel mogelijk af wilde lossen.

Net toen hij de woning in Kampen te koop zette, werd een nieuwbouwwijk met 140 woningen opgeleverd en daalde de belangstelling voor de overige huizen. De woning werd niet verkocht. Toen dat twee jaar later nog niet gelukt was, besloot het gezin ook de woning in Balk te koop te zetten. ,,We zaten met een nettolast aan hypotheek van 3000 euro per maand en kregen van de bank geen mogelijkheid de hypotheek aan te passen.’’

In november 2007 konden de rekeningen niet meer betaald worden. De Hoefnagels belandden bij de Kredietbank voor schuldhulpverlening. Voorwaarde is dat je geen huizen of bv’s hebt, dus de woningen moesten verkocht. Net nu er naast de woning in Balk een appartementencomplex was verrezen dat de woning 50.000 euro in waarde deed dalen. Het huis in Kampen werd voor een ton minder dan verwacht verkocht. De woning in Balk, 550.000 euro waard, ging voor 340.000 euro van de hand. De schuldsanering startte in september 2009.

De gebruikelijke periode van drie jaar moest onverwachts verlengd worden omdat zich nog een schuldeiser meldde. Los daarvan benadrukte Hoefnagel dat je echt niet in drie jaar van je schulden af bent. ,,Dit begon toen ik 26 was. Ik ben nu 42. Ik ben 16 jaar lang genegeerd door banken en organisaties. Ze wilden niet met me praten. Dat zorgt voor een knoop in je maag.’’

,,Ik voelde mij een crimineel. Op de Kredietbank word je ontvangen in een glazen ruimte waar iedereen je ziet zitten. Je wordt aan een enorme tafel geplaatst met camera’s erbij. Op mails van mij kwam geen antwoord en aan de telefoon kreeg ik steeds een andere contactpersoon. Maar hun brieven moest ik binnen zeven dagen beantwoorden.’’

,,Mensen gingen mij anders behandelen, waardoor je jezelf begint te veroordelen.’’ Een deurwaarder kwam op zijn werk beslag leggen op zijn salaris. ,,Praat alsjeblieft met mensen in de problemen in het besef dat je het zelf had kunnen zijn’’, adviseerde Hoefnagel. Hij prijst zich gelukkig dat hij in Nederland woont waar schuldhulpverlening mogelijk is, dat zijn kinderen er geen last van hadden en zijn huwelijk standhield. Via huurkoop heeft hij een andere woning in Sneek kunnen betrekken en hij en zijn vrouw beschikken inmiddels over een goed salaris.

 

<LC 25.03.22> 

Lees verder

Armoedebeleid

28-03-2022

Nu de inflatie hard stijgt, wordt het voor een groeiende groep Friezen moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. In Sneek werd donderdag geluisterd naar een ervaringsverhaal en nagedacht over oplossingen.

Jan Jacob Hoefnagel voelde zich net een crimineel toen hij in de schuldhulpverlening zat. Als iemand die voor de massa niet meetelt in de samenleving en die in de ogen van velen waardeloos is.

Dat vertelde Hoefnagel tijdens de bijeenkomst Samen sterk tegen armoede en schulden, die donderdag plaatsvond in Sneek. Hoefnagel, predikant en ontwikkelingsmedewerker, was in Theater Sneek om te vertellen over zijn ervaring met armoede. Een paar verkeerd ingeschatte beslissingen stortten hem en zijn gezin zo’n vijftien jaar geleden in de schulden. Het duurde jaren voordat hij uit het diepe dal wist te klimmen.

,,Weet je hoe het voelt als de deurwaarder naar je werk komt en daar zegt: ‘Ik kom beslag leggen op het salaris van meneer Hoefnagel?’”, hield hij het publiek voor. ,,En weet je wat voor knoop je in je maag krijgt als je niet gezien wordt?”

De bijeenkomst, die met name werd bijgewoond door professionals die in hun werk geregeld met arme mensen in aanraking komen, was georganiseerd door de gemeente Súdwest-Fryslân om nieuwe handvatten te ontwikkelen in de strijd tegen armoede. Nu de energie-, brandstof- en voedselprijzen hard stijgen, en er dit jaar een uitzonderlijk hoge inflatie wordt verwacht, speelt het thema in het hele land.

Zo ook in Súdwest-Fryslân. Want ook daar speelt het probleem, vertelde demissionair wethouder Bauke Dam tijdens de bijeenkomst. ,,Een op de zeven mensen zit onder het sociale minimum. En te vrezen valt dat de aantallen zo zullen blijven, of dat ze zullen stijgen.”
 

Ongewenste situatie

Volgens Dam slaagt Súdwest-Fryslân er nog niet in alle armen in de gemeente te bereiken. ,,Dat is een ongewenste situatie. We willen dat iedereen kan meedoen”, zei Dam, die de afgelopen vier jaar onder meer economische zaken in zijn portefeuille had.

Gezien worden is belangrijk. Maar erkend en gerespecteerd worden doet daar niet voor onder, bleek uit het ervaringsverhaal van Jan Jacob Hoefnagel. Hij zakte weg in de schulden toen het hem niet lukte zijn oude huis te verkopen terwijl hij al een nieuwe woning had aangeschaft. De onverkochte woning hing als een molensteen om zijn nek. Uiteindelijk werd hij gedwongen beide huizen met groot verlies van de hand te doen.

,,We dachten verstandig te zijn”, vertelde Hoefnagel zichtbaar geëmotioneerd. ,,Maar de markt in Kampen, waar ons eerste huis stond, zakte in elkaar en wij kregen het huis niet verkocht. Die verstandige keuze werkte tegen ons, en het was onze eigen schuld. In november 2007 trokken we het niet meer. We konden niet langer alle rekeningen betalen.”

De ontwikkelingsmedewerker kwam in de schuldhulpverlening terecht. Er waren jaren nodig om hem en zijn gezin weer op het droge te krijgen. ,,We mogen dankbaar zijn voor wat we hier in Nederland hebben”, zei Hoefnagel over de beschikbare hulp. ,,Maar wees je ervan bewust dat je niet in drie jaar van je schulden af bent.”
 

Innovatieve oplossingen

De ervaring van Hoefnagel liet de toehoorders niet onberoerd. Maar wat te doen om een leven in de schulden draagbaarder te maken? Dat is de vraag die de gemeente hoopt te beantwoorden. De ideeën zijn er wel. Janneke Dölle, beleids-adviseur bij Súdwest-Fryslân, zette voorafgaand aan de bijeenkomst een enquête uit onder de genodigden. Daar kwam bijvoorbeeld uit dat er meer aandacht moet komen voor ondernemers met schulden en dat er meer proactief gehandeld moet worden bij recente ontwikkelingen.

Dölle spreekt van het vernieuwen van het armoede- en schuldenbeleid. ,,Er gaat veel goed, maar we gaan kijken waar dingen aangescherpt kunnen worden”, zei ze. Met de huidige inflatie en zo tegen het einde van de coronacrisis is armoede volgens Dölle nu een heel actueel onderwerp. ,,Er is geen mooier moment dan nu om te kijken waar de innovatieve oplossingen liggen.”

Om die ideeën een echt handvat te geven wil Súdwest-Fryslân een kernteam samenstellen dat bestaat uit mensen die in de praktijk armlastige gezinnen bijstaan. Gehoopt wordt dat dit team met uitvoerbare oplossingen komt.
 

Kaarsjes

Want dat de problemen groot zijn, bleek wel tijdens de bijeenkomst. Marjo Huisman, de sociaal raadsvrouw van Súdwest-Fryslân, vertelde over een vrouw die tijdens een bezoek drie kaarsjes had aangestoken om licht en warmte te hebben. De energieprijzen waren voor haar zo hoog dat ze zich gedwongen voelde zeer spaarzaam te zijn met licht en verwarming. ,,Armoede heeft niet alleen met geld te maken, maar ook met keuzes en nu ook meer met pech. Want die vaste lasten rijzen de pan uit, en dus wordt de pechfactor groter”, zei Huisman.

 

6.1% van de Friezen leeft in armoede = bijna 38.000 mensen – volgens het Fries Nationaal Planbureau. Volgens TNO leidt 8% van de Friezen aan energiearmoede.

 

<FD 25.03.22>

Lees verder

Drie projecten krijgen geld om van het gas af te gaan

14-03-2022

Het project Warm Heeg, de Oranjewijk in Leeuwarden en Nieuw-Dokkum op Schiermonnikoog zijn aangewezen als proeftuinen in het programma voor aardgasvrije wijken. Heeg en Leeuwarden krijgen vier miljoen euro en Schiermonnikoog 2,3 miljoen euro.

Het geld wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. In totaal doen 64 wijken mee. Veertien kwamen er donderdag bij.

Warm Heeg is een burgerinitiatief waarin het dorp met aquathermie verwarmd wordt in plaats van met gas. De warmte komt van het oppervlaktewater van de Hegemer Mar. Met de toewijzing van het geld heeft de Stichting Warm Heeg eindelijk het rijksgeld binnen dat in 2020 nog werd afgewezen.

In de Oranjewijk is de energiecoöperatie Nieuwe Energie Oranjewijk (NEO) bezig om samen met de gemeente Leeuwarden toe te werken naar een aardgasvrije wijk. Nadat de huizen geïsoleerd zijn, wil de wijk gebruik maken van hybride warmtepompen.

Schiermonnikoog krijgt 2,3 miljoen euro om de wijk Nieuw-Dokkum van het gas te halen. De wijk bestaat uit 152 woningen en 48 andere gebouwen, zoals winkels en recreatie. De wijk hoopt uiterlijk in 2030 van het gas af te zijn.

 

<FD 11.03.22> 

Lees verder
 • Abbega
 • Allingawier
 • Arum
 • Blauwhuis
 • Boazum
 • Bolsward
 • Breezanddijk
 • Britswert
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dedgum
 • Deersum
 • Easterein
 • Easterwierrum
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Hartwerd
 • Heeg
 • Hemelum
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hommerts
 • Idzega
 • Idzegahuizum
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jutrijp
 • Kimswerd
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kûbaard
 • Loënga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Lytsewierrum
 • Makkum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Offingawier
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Poppingawier
 • Rauwerd
 • Reahûs
 • Rien
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Schettens
 • Schraard
 • Sijbrandaburen
 • Smallebrugge
 • Sneek
 • Stavoren
 • Terzool
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjerkwerd
 • Uitwellingerga
 • Waaksens
 • Warns
 • Westhem
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wolsum
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zurich