Súdwest-Fryslân

MAKKUM | Manische Makkumer gewoon terug naar dorp

08-04-2019

De 59-jarige man met een bipolaire stoornis die in een manische periode in augustus meerdere keren over de schreef ging, mag straks gewoon weer in Makkum wonen. De officier van justitie had twee weken geleden om een vestigingsverbod voor de Makkumer gevraagd,
maar de rechtbank vindt deze zeer uitzonderlijke bijzondere voorwaarde te ver gaan. Het weren van de Makkumer is een te zware ingreep in het leven van de man, oordeelt de Leeuwarder rechtbank.

De man ging in augustus vorig jaar meerdere keren door het lint, nadat zijn overlast gevende honden bij hem waren weggehaald. Hij
schopte en sloeg een beenloze buurman, verstopte de sleutels van een andere buurman en maakte in Heerenveen een proefrit met een Citroen. Hij reed de halve provincie door en botste in Leeuwarden op een andere auto, waarna hij ervandoor ging.

De rechtbank neemt het advies van deskundigen over dat de Makkumer verminderd toerekeningsvatbaar was. Hij hoeft niet terug
naar de gevangenis, maar krijgt een voorwaardelijke celstraf van 60 dagen. Hij moet doorgaan met zijn behandeling in een kliniek, waarna een ambulante behandeling volgt.
Zijn behandeling gaat goed, aldus de rechtbank, en hij werkt goed mee aan het nemen van zijn medicatie. Ook moet hij meewerken met alcohol- en drugscontroles.

Lees verder

IJlst | Zorgcomplex Nij Ylostins in IJlst wordt gesloopt

05-04-2019

Zorgcomplex Nij Ylostins in IJlst gaat tegen de vlakte. Het pand is volgens eigenaar woningcorporatie Elkien in meerdere opzichten verouderd. Wat ervoor terugkomt is nog onduidelijk.

Het complex aan de Ylostinslaan werd in 1972 geopend en heeft 56 aanleunwoningen, waarvan 42 bewoond zijn. Volgens woordvoerder Nikkie Smit van Elkien kwamen recent bij een inspectie van de brandweer meerdere gebreken naar voren. Door enkele maatregelen te nemen, zoals het plaatsen van brandvertragend materiaal tussen appartementen, kreeg Elkientwee jaar respijt van de brandweer. Maar als er verder niets gebeurt, moet het pand voor 2021 gesloopt zijn. Anders wordt het afgekeurd.

Volgens Smit zijn onder meer de gangen niet brandveilig genoeg. Op het glas zit geen brandvertragende codering en het aanbrengen daarvan vergt een aanzienlijke investering. Ook is het brandmeldsysteem verouderd, waardoor veel valse meldingen komen. ,,Bij wijze van spreken als iemand een waxinelampje aansteekt.”

Gezien de staat van het gebouw gaat Elkien er niet verder in investeren. ,,Dan kijkenwe bijvoorbeeld ook naar duurzaamheid. Dan moeten we alles opnieuw isoleren en alle cv’s vervangen. Sloop is de enige optie.” Overigens gaat het nu formeel nog om een voorgenomen besluit tot sloop, in de zomer moet het definitieve besluit volgen.

Ook zorggroep Patyna, die de zorg verleentin het complex, vindt het gebouw verouderd. ,,Het is niet meer geschikt om zwaardere goede zorg verlenen”, meldt woordvoerder Christel Pieper. ,,Zo is de badkamer te kleinenzittener veel drempels inhet pand, wat lastig is voor mensen met een rollator of rolstoel. Mensen blijven steeds langer thuis wonen en dan kan dit niet meer.”

Elkien en Patyna hebben de intentie om een nieuwe zorglocatie in IJlst op te zetten, zegt Smit, maar concrete plannen zijn er nog niet. Er is een voorkeur voor een multifunctioneel complex, met bijvoorbeeld een activiteitenhal en een huisarts. ,,Maar dat is afhankelijk van gesprekken met bijvoorbeeld de gemeente, Patyna en de inwoners van IJlst.” Dat het nabije voormalige gemeentehuis in IJlst daarbij wordt betrokken is volgens Smit een optie. ,,Maar ook hier zijn geen concrete plannen voor.”

De inwoners van het complex zijn geinformeerd over de voorgenomen sloop. Er komt voor hen een sociaal plan. Smit: ,,Zij krijgen een verhuisvergoeding en voorrang op huurwoningen van Elkien in de buurt.” Ook wordt gekeken naar andere aanleunwoningen van Patyna, zoals in Sneek, Heeg of Blauwhuis. ,,Er wordt per individu gekeken wat de wensen zijn”, meldt Pieper van Patyna.

Smit begrijpt dat de verhuizing ingrijpend is voor de oudere bewoners. ,,Hetis voor ouderennooitleuk om te verhuizen en dan eventueel terug te keren. Maar het is al langer duidelijk dat het pand gesloopt moet worden, dus de inwonerswaren niet compleet verrast.” De bewonerscommissie wilde niet reageren.

Lees verder

Stavoren | Sloop en renovatie voor huurhuizen Stavoren

15-03-2019

Verhuurder WoonFriesland start met de sloop van zestien woningen aan de Achterdelft en Voorstraat in Stavoren. Daarvoor in de plaats komen duurzame huizen met een warmtepomp en zonnepanelen, waar de bewoners straks op elektra koken. Daarnaast worden nog eens zestien huizen verduurzaamd en gemoderniseerd. Ze krijgen nieuwe keukens, badkamers en toiletten, en worden voorzien van zonnepanelen en dubbel glas. Totale kosten van de operatie: 4 miljoen euro. De klus moet in december klaar zijn.

 

Lees verder

KOUDUM | Huurhuizen grondig aangepakt en gesloopt

08-12-2018

WoonFriesland is gestart met het moderniseren van 41 woningen in Koudum. Het sociaal verhuurbedrijf steekt 1,4 miljoen euro in de klus. Ze worden energiezuiniger gemaakt en voorzien van zonnepanelen, nieuwe badkamers, toiletten en keuken. Eerder dit jaar werden al 96 huurhuizen op deze manier aangepakt in Koudum.

Voor 12 woningen aan de Jacobus van der Waeyenstraat en Oostenveldseweg liggen sloopplannen klaar. Met bewoners wordt overlegd over vervangende nieuwbouw.

Lees verder

Súdwest-Fryslân komt met pas voor mantelzorgers

27-11-2018

De gemeente Súdwest-Fryslân komt met een mantelzorgpas voor mantelzorgers in de gemeente. In de gemeente zijn ruim 3600 mantelzorgers die langdurig en intensief zorgen voor een naaste. Met de pas kunnen de mantelzorgers ondersteuning vragen. Daarbij
gaat het bijvoorbeeld om vervangende mantelzorg of professionele diensten als huishoudelijke hulp, maar ook voor uitstapjes.

Volgens de gemeente is er nu een te grote drempel om om hulp te vragen, wat tot overbelasting en isolement leidt. De gemeente
refereert daarbij aan een onderzoek, waaruit eerder bleek dat een groot deel van de mantelzorgers overbelast is. De pas vervangt de Himmelsjekregeling, die per 1 juli 2018 eindigde. Daarmee kon huishoudelijke hulp worden aangevraagd. Deze bon werd soms oneigenlijk gebruikt. De bon wordt begin volgend jaar geïntroduceerd.

Lees verder
 • Abbega
 • Allingawier
 • Arum
 • Blauwhuis
 • Boazum
 • Bolsward
 • Breezanddijk
 • Britswert
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dedgum
 • Deersum
 • Easterein
 • Easterwierrum
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Hartwerd
 • Heeg
 • Hemelum
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hommerts
 • Idzega
 • Idzegahuizum
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jutrijp
 • Kimswerd
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kûbaard
 • Loënga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Lytsewierrum
 • Makkum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Offingawier
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Poppingawier
 • Rauwerd
 • Reahûs
 • Rien
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Schettens
 • Schraard
 • Sijbrandaburen
 • Smallebrugge
 • Sneek
 • Stavoren
 • Terzool
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjerkwerd
 • Uitwellingerga
 • Waaksens
 • Warns
 • Westhem
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wolsum
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zurich