Súdwest-Fryslân

IJLST | Bewoners Nij Ylostins blij met voornemen monumentenstatus

09-12-2019

Het college van Súdwest-Fryslân is van plan wooncomplex Nij Ylostins in IJlst aan te wijzen tot gemeentelijk monument. De
bewoners zijn blij met dat besluit.

,,Het is een stap in de goede richting’’, zegt Reinder Hoomans, voorzitter van de bewonerscommissie. ,,Maar we lopen hier nog niet in polonaise.’’ Het is namelijk nog niet definitief. Eerder dit jaar ontstond er ophef omdat duidelijk werd dat eigenaar Elkien het complex wilde slopen, waarna de bewoners in actie kwamen. Hoomans: ,,Het gebouw is uniek. Het gebouw heeft een grote gemeenschappelijke
ruimte evenals gezellige straatjes waar bewoners veel doorheen wandelen, een dorpje op zich. Nij Ylostins was de eerste in zijn soort. Als er nieuw gebouwd wordt, zijn we dit kwijt.’’

Als Nij Ylostins gerenoveerd wordt, kan het weer voldoen aan de eisen des tijd, stelt de bewonerscommissie. De aanwijzing tot monument is op advies van Hûs en Hiem. Dit orgaan oordeelt dat Nij Ylostins van ,,voldoende cultuur- en architectuurhistorische betekenis’’ is.
Volgens wethouder Erik Faber houdt het advies niet in dat de gemeente alleen maar ‘ja’ hoeft te zeggen en te tekenen voor een akkoord. ,,Wij hebben de plicht de te beschermen monumentale waarden af te wegen tegen de belangen van Elkien, als eigenaar van Nij Ylostins”. Het college wil voor 25 februari volgend jaar definitief besluiten.

Lees verder

IJLST | Sloop onzeker door mogelijk toekennen monumentenstatus Nij Ylostins

09-12-2019

Wooncomplex Nij Ylostins in IJlst mag een monumentenstatus krijgen, als het aan de burgemeester en wethouders van de gemeente
Súdwest-Fryslân ligt. In een ‘voorgenomen aanwijzing’ geven wethouder Erik Faber en zijn collega’s aan om het advies van
monumentencommissie Hûs en Hiem op te volgen. Hûs en Hiem oordeelde vorige maand dat Nij Ylostins een beschermde
monumentenstatus verdient. Als dit advies opgevolgd wordt, mag eigenaar woningcorporatie Elkien het pand niet slopen.

Het was volgens wethouder Faber onmogelijk om als college van B en W een definitief oordeel te geven. ,,Het schriftelijke advies van Hûs en Hiem ligt sinds 3 december bij ons. We hebben langer nodig om een gedegen en juridisch goed onderbouwd besluit te kunnen nemen.”
Het college van B en W voelde de noodzaak om het voorlopige besluit naar buiten te brengen omdat er volgens een woordvoerder van de
gemeente Súdwest-Fryslân ,,openlijk getwijfeld wordt aan de bereidheid van het college om een monumentenstatus toe te kennen”.
Stadsbelang IJlst (SBIJ) zegde het vertrouwen in wethouder Erik Faber vorige week op. Het voelde zich onvoldoende betrokken.

Bij woningcorporatie Elkien is de mededeling van het college van B en W rauw op het dak gevallen. ,,De timing is ronduit ongelukkig”, zegt Harro Eppinga, directeur-bestuurder van Elkien. ,,Vanochtend informeren we bewoners van Nij Ylostins over onze plannen. Dinsdag informeren we inwoners van IJlst en woensdag raadsleden. De gemeente kent deze agenda ook. Daarom is de timing uiterst merkwaardig.” De bijeenkomsten gaan gewoon door. ,,We hebben er weken werk in zitten en willen mensen goed informeren. Dat heeft voor ons nu de prioriteit.”

Lees verder

Ingezonden: Ziel van Nij Ylostins

27-11-2019

In de LC van 22 november stond een verhaal over de ‘ziel’ van Nij Ylostins. Als dit zo bijzonder is, dan wordt het tijd dat Nij Ylostins loskomt van Elkien en andere wegen zoekt om door te gaan, eventueel als vereniging van eigenaren of in een andere vorm, met hulp van eigen kinderen, kennissen en noem maar op. Huur wordt er nu al betaald, ook service- en andere kosten. Dat moet voldoende zijn voor het voortbestaan, want een wooncomplex aan de markt overlaten, is wel het laatste wat hier gebeuren moet. Het warme nest- en gemeenschapsgevoel zal hier anders verdwijnen.
Vul de lege appartementen ook op met jongeren uit vooral IJlst en de wijde omgeving.
Popke Veenstra. Kollum

Lees verder

IJLST | ‘Ziel’ kan Nij Ylostins redden van sloophamer

22-11-2019

De sloopplannen voor Nij Ylostins in IJlst zijn een stuk onzekerder geworden nu Hûs en Hiem vindt dat het wooncentrum een monumentenstatus verdient. ‘Straatjes en pleintjes’ geven gebouw grote waarde.

De welstandscommissie adviseerde gisteren positief op de aanvraag om van het wooncomplex uit 1972, waar momenteel ruim dertig tachtigplussers wonen, een gemeentelijk monument te maken. Dat advies gaat nu naar burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân, die het finale besluit moeten nemen. Dat gebeurt naar verwachting begin december. De gemeenteraad heeft er formeel
niets over te zeggen. 

Nij Ylostins is eigendom van corporatie Elkien, die het complex vanaf 2022 wil slopen voor nieuwbouw. Het advies van Hûs en Hiem is een opsteker voor de tegenstanders van dat plan, waaronder veel Ylostins-bewoners en stadsgenoten. Oud-architect Joute de Graaf, een van de aanvragers van de monumentenstatus, is opgelucht. ,,Kinst it eins net sa sizzen, mar wy hawwe wûn.”

Nij Ylostins heeft een eigen ,,ziel”, zo drukte De Graaf de commissieleden gistermiddag op het hart. Met de inpandige ‘straatjes’ tussen de woningen, pleintjes en andere gemeenschappelijke ruimten is het volgens hem ,,een dorpje op zichzelf”.
Die eigen ‘ziel’ van het complex wordt door de welstandscommissie erkend als iets bijzonders. Hûs en Hiem-directeur Marc Visser noemt het de ,,immateriële kwaliteit” van Nij Ylostins. Het gebouw heeft niet zozeer unieke architectonische details of technische bijzonderheden, de grote waarde zit hem inderdaad in het ‘gemeenschapsgevoel’ dat bij de bouw werd beoogd. Zo was Nij Ylostins nooit alleen bedoeld voor ouden van dagen, ook jongeren moesten er kunnen wonen. ,,Toen een vernieuwend idee in Nederland”, constateert de commissie.
Dat ‘experimentele woningbouw’ zoals Nij Ylostins in de jaren zeventig maar 64 keer is uitgevoerd, weegt ook zwaar mee in het advies. Het gebouw in IJlst laat zich moeilijk vergelijken met panden die vanuit dezelfde filosofie zijn opgeleverd. Zeker in Friesland gaat het om een zeldzaamheid.

Hoewel Hûs en Hiem zich alleen boog over de architectuurhistorische waarde, brachten de insprekers voortdurend de nadelen of juist de noodzaak van de sloop op tafel. ,,Ny Ylostins is voor de bewoners een warm nest”, aldus mede-aanvrager Reinder Hoomans, wiens moeder er verblijft. De bewoners willen een einde aan de onzekerheid en vooral hun huidige plek behouden, zei hij. Maar zonder sloop kan er op die plek nooit toekomstbestendige woningbouw komen, vindt Elkien, dat een architect het huidige gebouw liet doorlichten. ,,Daar
moet zo ontzettend in geïnvesteerd worden, dat wij dat niet verantwoordelijk vinden”, verklaarde vastgoedmanager Patrice Broersma. Zo moeten al die centrale wandelgangen ook worden verwarmd, wat de huurders op kosten jaagt. En corporaties moeten de huurprijs zo laag mogelijk houden. 

Volgens Hûs en Hiem is Nij Ylostins ook te renoveren zonder dat de status van monument daarbij in het geding komt. Maar Elkien lijkt niet van zins de plannen bij te stellen, bleek na de zitting. Broersma: ,,Als het een monument wordt, gaat Elkien zich serieus beraden of dit gebouw niet aan de markt moet worden overgelaten.”

Wethouder Erik Faber van Súdwest-Fryslan zei in juni nog tegen de raad dat hij de kans klein achtte dat Nij Ylostins een monument zou kunnen worden. Waar die uitspraak destijds op was gebaseerd, kon de gemeente gisteren niet toelichten.

Lees verder

SNEEK | PvdA breekt met coalitie

16-11-2019

Stella van Gent maakt geen deel meer uit van het college van Súdwest-Fryslân.
 
Súdwest-Fryslân zit in een bestuurscrisis. Na een lange periode van hoog oplopende spanningen en ruzies is de coalitie gebarsten. De PvdA stapt op nadat het vertrouwen in haar wethouder Stella van Gent is opgezegd.

Botsende karakters, wantrouwen, hoogoplopende conflicten en een verstikkende werksfeer. De spanningen in de collegezaal aan de Marktstraat in Sneek lopen al geruime tijd (vrijwel sinds de installatie) hoog op. Gisteren barstte de bom. De Pvda heeft zich teruggetrokken uit de coalitie nadat Stella van Gent vorige week te horen kreeg van haar collega’s Maarten Offinga en Gea Wielinga van het CDA, VVD’er Mark de Man en GroenLinkser Erik Faber dat ze niet verder wilden met haar.
19-11-2019 Leeuwarder Courant

Van Gent heeft besloten zich niet zomaar te laten wegsturen. Zij heeft nog steeds het volste vertrouwen van de voltallige PvdA-fractie, zegt
fractievoorzitter Johan Feenstra. ,,Wy steane as ien blok achter har. Wêr Stella stiet, stiet de PvdA.” Naar buiten lijkt er niks aan de hand in
Súdwest-Fryslân. ,,Het is een college met slimme mensen, een ambitieus clubje. En we kunnen prima met z’n allen op een bootje zitten lachen voor de foto”, zegt Van Gent. Achter de deur van de collegekamer is dat wel anders, daar noemt zij de sfeer ,,toxisch.”
Vooral de machtige rol die CDAwethouder Maarten Offinga zichzelf toedicht binnen het college zorgt voor die giftige sfeer, aldus Van Gent. ,,Maartens wil is wet. Hij is intimiderend, boos en slinks. Hij zet achter de schermen dingen naar zijn hand. Dat maakt dat besturen
niet gaat op inhoud, maar op basis van sfeer. Iedereen zit in de kramp.” Wethouder Mark de Man is Offinga’s ,,dappere knecht”, aldus Van Gent. ,,Als je tegen ze ingaat, zul je dat bezuren.”

De druppel die de emmer nu heeft doen overlopen, is een integriteitsonderzoek dat deze week in gang gezet is naar wethouder Van Gent. Die is van plan een oud pand in de Sneker binnenstad te kopen samen met Harry de Wit, directeur van sociale werkvoorziening Empatec. Van Gent heeft Empatec en de werkbedrijven in haar portefeuille. Bureau Bing houdt de transactie in het kader van mogelijke
belangenverstrengeling kritisch tegen het licht. Van Gent wil, nu haar kinderen de deur uit zijn, ‘anders’ wonen. Zij overweegt al
lange tijd een soort woongroep op te richten. De Wit bleek vergelijkbare plannen te hebben. De twee vonden een ,,schitterend’’ pand dat ze zouden kunnen opdelen in twee appartementen. Van Gent bezweert dat er geen sprake is van een amoureuze relatie. ,,We worden gewoon buren onder één dak. Juist omdat we geen liefdesrelatie hebben, kunnen we dit avontuur aan.” 

De twee deden op vrijdag 1 november een bod, dat een paar dagen later bleek geaccepteerd. Ze voelden dat de mogelijke transactie gevoelig lag gezien hun beider functies. De Wit meldde daarom zijn plannen bij de raad van commissarissen van Empatec. Van Gent deed dat die maandag bij burgemeester Jannewietske de Vries en gemeentesecretaris Pieter Zondervan en lichtte vervolgens haar mede-collegeleden in. Een integriteitsonderzoek leek hen wijs om elke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Bovendien heeft Van Gent haar taken voor Empatec en de werkbedrijven meteen neergelegd.

Ander pijnlijk punt is de slepende kwestie rond een topambtenaar die de overige wethouders van zijn positie wilden halen. De man is behept met een dossier uit de portefeuille van Van Gent. Die wilde hem beslist langer aanstellen vanwege zijn deskundigheid. Het college kwam uit op een compromis. Van Gent: ,,Dat zij hun gelijk niet haalden, werd mij verweten.’’ 

Ook haar beweringen in een artikel in deze krant van 25 oktober werkten als olie op het vuur. Daarin vertelde ze over de zachte kracht waarmee ze zich als vrouwelijk bestuurder staande houdt in een masculiene mannenwereld. ,,Mannen vinden het niet altijd leuk om terechtgewezen te worden door een vrouw”, zei ze in het artikel.

Ook zei ze in het verhaal dat ze niet van plan is om traditionele Zwarte Pieten te ontvangen in de stad, een standpunt dat ze eerder duidelijk gemaakt had binnen het college. Dat haar collega’s die visie teruglazen in de krant, werd niet geaccepteerd. Het zou vertrouwelijke informatie uit het college zijn. Er was nog een struikelblok: het tekort van 200.000 euro op muziekfestival At the Watergate in
2018. Van Gent zou het standpunt van het college om dat geld niet bij te leggen voor de organisatie niet krachtig genoeg verdedigd hebben. Ze voelt het als onrecht dat ze uit het college wordt gewipt. ,,Afgunst, argwaan en achterdocht. Het onderzoek zal uitwijzen dat ik niks heb gedaan wat niet kan.”

De sociaaldemocraten hebben gisteren nog geprobeerd om de coalitie te redden, zegt fractievoorzitter Johan Feenstra. ,,We ha hânrikkings dien, lykas mediation. Mar de doar siet stiif ticht.’’ De PvdA toonde zich ook bereid om Van Gent ‘op te offeren’, maar dan alléén als het CDA ook zou meebloeden in de crisis. CDAfractievoorzitter Douwe Attema kreeg een ultimatum: Van Gent weg, dan Offinga
óók weg. Anders blijft de verstoorde cultuur in stand. Attema wilde daar niks van weten: ,,Dit is beneden alle peil.’’

Het CDA betreurt de stap van de PvdA om de coalitie de rug toe te keren. ,,Dit is spitich en hie net hoechd. It is net goed foar de gemeente en ek net foar de PvdA”, Het CDA vindt de stap om de boel te breken te snel en had het integriteitsonderzoek willen afwachten. ,,Dêr kin bêst útkomme dat se neat ferkeard dien hat. Dan hie it kolleezje gewoan fierder kind.” Attema beseft dat dat wel moeilijk is omdat de overige wethouders het vertrouwen in hun collega hebben opgezegd. Over de kritiek op Offinga’s manier van besturen is Attema helder: hij is een uitstekende wethouder. ,,In man mei gesach en in sterke persoanlikheid. Hy docht goed syn wurk. In oar kin der ergernis fan
ûnderfine, mar yn elk kolleezje is wolris wat.’’ Offinga zelf kon of wilde vanwege publieke verplichtingen nog niet reageren.

Burgemeester De Vries noemt de gang van zaken ,,tige spitich. In krisis is noait  goed foar in gemeente.” Hoewel het een kwestie van de coalitie is, heeft ook zij mediation voorgesteld. De Vries zegt dat er veel is geïnvesteerd in de samenwerking tussen de coalitiepartners. ,,Wy ha der drok mei oan de gong west en we ha besocht der in echt goed kolleezje fan te meitsjen. Ek om’t der in grutte opjefte leit.”
Deze vertrouwensbreuk is geen val van het college – de wethouders van CDA, VVD, en GroenLinks zitten nog steeds op hun post. Het CDA gaat op zoek naar een nieuwe partner in het bestuur. Met het opstappen van de PvdA (6 zetels) kan het college rekenen op nog slechts 17 van de 37 raadszetels.

Lees verder
 • Abbega
 • Allingawier
 • Arum
 • Blauwhuis
 • Boazum
 • Bolsward
 • Breezanddijk
 • Britswert
 • Burgwerd
 • Cornwerd
 • Dedgum
 • Deersum
 • Easterein
 • Easterwierrum
 • Exmorra
 • Ferwoude
 • Folsgare
 • Gaast
 • Gaastmeer
 • Gauw
 • Goënga
 • Greonterp
 • Hartwerd
 • Heeg
 • Hemelum
 • Hichtum
 • Hidaard
 • Hieslum
 • Hindeloopen
 • Hinnaard
 • Hommerts
 • Idzega
 • Idzegahuizum
 • Iens
 • IJlst
 • Indijk
 • It Heidenskip
 • Itens
 • Jutrijp
 • Kimswerd
 • Kornwerderzand
 • Koudum
 • Koufurderrige
 • Kûbaard
 • Loënga
 • Lollum
 • Longerhouw
 • Lytsewierrum
 • Makkum
 • Molkwerum
 • Nijhuizum
 • Nijland
 • Offingawier
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Oudega
 • Parrega
 • Piaam
 • Pingjum
 • Poppingawier
 • Rauwerd
 • Reahûs
 • Rien
 • Sandfirden
 • Scharnegoutum
 • Schettens
 • Schraard
 • Sijbrandaburen
 • Smallebrugge
 • Sneek
 • Stavoren
 • Terzool
 • Tirns
 • Tjalhuizum
 • Tjerkwerd
 • Uitwellingerga
 • Waaksens
 • Warns
 • Westhem
 • Witmarsum
 • Wiuwert
 • Wolsum
 • Wommels
 • Wons
 • Workum
 • Woudsend
 • Ypecolsga
 • Ysbrechtum
 • Zurich