Tarief voor verwijderen gasleiding blijft hoog

Als een particulier van het gas af wil, blijft hem dat 687 euro kosten voor een huis en 366 euro voor een flatappartement. Netbeheerder
Alliander beroept zich op de wet.

Het alternatief zou zijn dat verwijderkosten via verhoging van het vastrecht over alle afnemers wordt omgeslagen. Daarvoor is een politiek
besluit nodig. De hoge afsluitrekening was aangekaart door het provinciebestuur, nadat D66 daar onlangs in een overigens door de
staten verworpen motie op had aangedrongen.