Te weinig geld voor Friesewoningbouw

Friese corporaties zetten kanttekening na Prinsjesdag

De maatregelen die het kabinet gisteren op Prinsjesdag heeft aangekondigd om de woningbouw vlot te trekken, schieten tekort. Dat stelt Jeannette Dekker, vice-voorzitter van de Vereniging FrieseWoningcorporaties. „We zijn op zich blij met een aantal maatregelen, maar ze bieden geen structurele oplossing.”

Bovenop de investeringen die al in gang waren gezet, trekt het kabinet in 2021 zeker 450 miljoen euro uit voor woningbouw. Dat is deels extra gelden, deels geld uit een bestaand potje van één miljard euro waarvan een deel naar voren is gehaald.
Het is de bedoeling dat woningcorporaties snel zo’n 150.000 woningengaan bouwen en zich daarbij meer richten op de middenhuur. Er komt twintig miljoen euro extra voor de ombouw van winkels en kantoren tot woningen. De ombouw moet zeker negenduizend woningen opleveren.Van 2021 tot 2023 komt er elk jaar vijftien miljoen euro extra aan subsidiebeschikbaar voor woningeigenaren die hun woning verduurzamen.

De verhuurdersheffing gaat met 138 miljoen euro omlaag. De overdrachtsbelasting verdwijnt voor starters tot 35 jaar, maar gaat voor beleggers juist omhoog van 2 naar 8 procent. „Onder de streep blijft er niet veel extra’s over”, reageert Dekker, tevens directeur-bestuurder vanwoningcorporatie Thús Wonen.
„We zijn blij met het extra geld van het rijk, maar dit gaat de problemen niet oplossen. De belastingdruk moet naar beneden, bijvoorbeeld door de verhuurdersheffing af te schaffen. Het geld dat we jaarlijks aan die heffing kwijt zijn, kunnen we niet investeren in nieuwe betaalbare socialehuurwoningen en verduurzaming”, stelt Dekker. „Uit recent onderzoekbleek blijkt nog eens dat Friese woningcorporaties te weinig geld hebben om die taak goed uit te voeren.”

Het kabinet wil de regie over de woningbouw meer naar zich toetrekken en besluiten over een aantal grote bouwprojecten versnellen. De Vereniging Eigen Huis heeft daar positief op gereageerd.
„Dat is wel vooral een randstadkwestie, net als de nadruk van het kabinet op de middenhuur”, aldus Dekker. „In Fryslân is de behoefte aan huurwoningen in het middensegment kleiner, omdat de prijzen lager liggen en mensen sneller een huis kunnen kopen.”