'Tekort huurwoningen zal pas in 2019 afnemen'

 

Het tekort aan huurwoningen zal de komende tijd nog verder toenemen. Volgens Capital Value, een adviesbureau voor vastgoedbeleggingen, bereikt het tekort in 2018 een hoogtepunt.

Dat komt doordat het aantal huishoudens in ons land blijft groeien en er niet genoeg huurwoningen op de markt bij komen om die passend onderdak te bieden. Met name aan middeldure huurwoningen is een tekort.
"Op dit moment zijn er ongeveer driehonderdduizend huishoudens die suboptimaal wonen. Dat betekent dat mensen bijvoorbeeld langer bij hun ouders blijven wonen, of met meerdere mensen samen, in woongroepen, of antikraak", aldus Marijn Snijders van Capital Value.

Te weinig plannen
Ook veel ouderen zullen de komende tijd de dupe zijn. Door de vergrijzing zal het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder flink toenemen. Een aanzienlijk deel van hen zal minder mobiel zijn, waardoor ze op zoek zullen gaan naar een middeldure huurwoning die beter bij hun nieuwe situatie past.

Terwijl in geen enkele regio in Nederland het aantal huishoudens nu krimpt, neemt het aantal huurwoningen komende tijd juist af. Onder meer doordat het voor corporaties en beleggers vaak lucratiever is om woningen die leeg komen te staan niet opnieuw verhuren, maar te verkopen. Daardoor komen er weliswaar meer middeldure koopwoningen op de markt, maar het huuraanbod neemt dus af.

Een probleem is dat bouwplannen lange tijd hebben stilgelegen. Deels omdat er door de crisis even geen geld was, maar ook door inschattingsfouten, aldus Snijders. "De bouwsector heeft onvoldoende rekening gehouden met deze vraag, gemeenten hebben te weinig plannen gemaakt. En procedures voor nieuwe plannen blijven te lang."

Eigen doelgroep
Aan een gebrek aan geïnteresseerde beleggers ligt het in elk geval niet. Volgens Capital Value staan ze in de rij, maar zijn er op dit moment simpelweg te weinig projecten om in te investeren.

Pas in 2019 zal de nood op de markt weer wat afnemen, voorspelt het bureau. Dat jaar zullen er weer meer woningen worden bijgebouwd dan er huishoudens bij komen in Nederland. Of er in de tussentijd een oplossing komt voor mensen die een huurwoning nodig hebben, is niet duidelijk.
Dat hangt onder meer af van de plannen van de nieuwe regering die na de verkiezingen aan de slag zal gaan. Snijders: "Als je naar de partijprogramma's kijkt, zie je dat partijen alleen met oplossingen komen voor hun eigen doelgroep."