Telefonische hulpdienst

De Telefonische hulpdienst: voor al uw vragen

Onze Telefonische hulpdienst (058) 216 54 57 is op werkdagen geopend van 9.00 tot€“ 12.30 uur.

Leden kunnen bij de Telefonische hulpdienst terecht voor algemene informatie of voor ondersteuning om klachten richting de verhuurder op te lossen. U kunt bij informatie denken aan vragen over regelgeving, overlast, herstructurering, etc. 

Onze Telefonische hulpdienst beoordeelt de klacht en helpt u met de verdere afhandeling. Dat kan starten met het indienen van een schriftelijke klacht. Het kan eindigen bij de Klachtencommissie, waarbij we u ondersteunen. Als het probleem zelfs dan nog niet is opgelost, krijgt u via De Bewonersraad juridische bijstand als De Bewonersraad vindt dat u in uw recht staat.

De werkwijze van De Bewonersraad staat beschreven in het Reglement ondersteuning individuele leden

Individuele ondersteuning heeft een aantal voorwaarden. Alleen leden kunnen gebruik maken van de Telefonische hulpdienst. Wordt u niet direct lid bij het aangaan van het huurcontract, dan dient u eerst een half jaar betalend lid te zijn voordat u gebruik kunt maken van de Telefonische hulpdienst.

content image