Tevredenheid huurders over woningcorporaties stagneert

Het oordeel van huurders over de dienstverlening van hun woningcorporatie is voor het eerst in vijf jaar gestagneerd. Het oordeel van huurders over de kwaliteit van hun woning daalde zelfs licht, van 7 naar 6,9. Dit blijkt uit de landelijk Aedes benchmark 2018.

Het oordeel van huurders is een van de vijf onderdelen van de Aedes benchmark, die de prestaties van woningcorporaties met elkaar vergelijkt. Aan de benchmark, die inmiddels vijf jaar bestaat, doet 90 procent van de corporaties mee.
 

Belangrijk instrument

De benchmark is voor huurdersorganisaties een belangrijk instrument om te zien hoe hun corporatie presteert. De andere vier onderdelen naast huurdersoordeel zijn: bedrijfslasten, duurzaamheid, onderhoud & verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid. De prestaties van de corporaties zijn te vinden op https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/0a0aae4755221e54/original/Aedes-benchmark-2018_Individuele-resultaten-woningcorporaties.xlsx

 

Net als vorig jaar gaat De Bewonersraad de prestaties van de Friese corporaties op een rij zetten.