Thús Wonen

De Bewonersraad behartigt de belangen van de huurders van Thús Wonen. De Bewonersraad heeft in 2011 een nieuwe overlegovereenkomst met Thús Wonen afgesloten, daarin is onder andere afgesproken op welke wijze de inspraak van De Bewonersraad is geregeld.

Op www.thuswonen.nl vindt u meer informatie over deze corporatie.

content image
content image