Thus wonen en stichting Present helpen huurders bij klussen

Een gescheiden huurder die zich geen raad weet met behang, een vluchteling die niet weet wat tuinonderhoud is. Huurders van woningcorporatie Thús Wonen uit Dokkum kunnen hulp krijgen van Stichting Present. ‘Wij zijn er niet om mensen minder eenzaam te maken, maar we hebben wel oog en oor voor elkaar’, zegt Ted Olde Scheper, bestuurslid van Stichting Present Noord-Oost Friesland.

‘Huurders die niet weten waar ze terechtkunnen, geen sociaal netwerk hebben en zelf bepaalde dingen niet kunnen vanwege ouderdom, lichamelijke gebreken of onvoldoende financiële middelen, verwijzen wij naar het gebiedsteam van de gemeente. Zij melden mensen aan voor klussen bij de stichting. Dat kunnen wij en de huurders niet zelf’, zegt Elly Eelkema, woonconsulent bij Thús Wonen. De stichting en de woningcorporatie hebben samen afspraken gemaakt zodat de huurders ondersteuning kunnen krijgen bij bepaalde klussen.

De corporatie ondersteunt de stichting met een vast bedrag per klus. ‘We hebben vrijwilligers en zoeken klussen die voor hen passend zijn. Die klussen krijgen wij via het gebiedsteam van de gemeente of via de geestelijke gezondheidszorg. We helpen bij een eenmalige klus, dus het is niet zo dat we de tuin permanent gaan onderhouden’, zegt Olde Scheper. Hij heeft zelf nog geen klus gedaan, maar gaat binnenkort wel een dag of dagdeel aan de slag. ‘Er zijn verschillende ambassadeurs voor Present. We willen laten zien wat we doen. Om daar een idee van te krijgen, en van de mensen voor wie we het doen, gaan we mee’, aldus het bestuurslid.

De stichting neemt zelf gereedschap mee naar de klus. De corporatie levert behalve het vaste bedrag ook hulp in middelen. ‘Wij hebben bussen en materiaal dat de vrijwilligers mogen lenen. En als ze een kuub zand nodig hebben, krijgen ze dat ook’, zegt Eelkema. Dat is een extra service aan de mensen die aan hun lot overgelaten zijn. ‘Bij de aanvraag van steun via de Wet maatschappelijke ondersteuning krijgen ze vaak te horen dat ze maar naar de klusmarkt moeten gaan. Maar als de middelen er niet zijn, is dat lastig. Mede daarom word ik zo blij van Stichting Present.’

Het eerste evaluatiegesprek is al geweest, maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken. ‘We zitten pas in de eerste fase. In het gesprek bleek wel dat de stichting door de aantrekkende economie last heeft van een afname van vrijwilligers. Wij hebben tips gegeven waar ze die kunnen vinden’, zegt Eelkema. Olde Scheper bevestigt dat. ‘Het is mooi dat we elkaar versterken. Het is erg dankbaar werk. Mensen zijn dolblij als de klus is gedaan, en ze krijgen een hart onder de riem. We laten samen zien dat er nog mensen zijn die iets voor een ander willen doen’, aldus Olde Scheper.