over-de-bewonersraad/Treasurystatuut

Een treasurystatuut is nodig om het beleid, de bevoegdheden, de verantwoordelijkheden en de risico's ten aanzien van de treasury in beeld te brengen en de afgesproken kaders vast te leggen.

Het treasurystatuut is in werking getreden op 1 februari 2019 en vervangt het financieel statuut d.d. 30 april 2015.