Tytsjerksteradiel

Dokkum | Corporatie Thús Wonen sloopt 56 huizen in De Westereen

28-06-2018

Thús Wonen start op 9 juli met de sloop van 24 woningen in de Salomon Levystrjitte in De Westereen. Over een jaar volgen er nog eens 32 stuks.

De huizen stammen uit 1957 en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Na de sloop komt hetzelfde aantal huizen terug. Er worden drie woontypen gebouwd: levensloopbestendig, voor tweepersoonshuishoudens en gezinswoningen. Die drie vormen komen onder één kap, zegt woordvoerster Wytske Venema van Thús Wonen. ,,Nu is er ook diversiteit in de straat en dat willen de bewoners zo houden.’

De corporatie wilde eigenlijk 112 woningen slopen in vijf deelgebieden in De Westereen. In drie deelgebieden waarin 56 huizen staan, kreeg Thús Wonen niet genoeg handen op elkaar om ook hier te slopen en nieuw te bouwen. Men was tevreden over het huis, zag op tegen het gedoe van verhuizen of vond de huurprijs van de nieuwbouwwoningen te hoog.

In de Salomon Levystrjitte zien bewoners wel de voordelen in van nieuwbouw. Na de sloop volgt de bouw, die in mei volgend jaar klaar moet zijn. De bewoners van het tweede deelgebied kunnen daarheen verhuizen. De 32 huizen waarin zij nu wonen, gaan dan tegen de vlakte. Ook hier volgt nieuwbouw, die in mei 2020 klaar moet zijn

Lees verder

BURGUM | Behoefte aan bouw in Tytsjerksteradiel?

10-02-2018

"Tytsjerksteradiel zou moeten inzetten op groei van het aantal woningen. Niet alleen in Burgum, maar ook in andere dorpen." Dit was de teneur op een avond van CDA, Pvda, VVD en CU (7 februari) over de mogelijke woningbouwlocatie aan De Warren.
Door nieuwe wegen is de bereikbaarheid verbeterd en zo is Tytsjerksteradiel een aantrekkelijkere woongemeente geworden, klonk het. Er zou niet meer in termen van krimp gedacht moeten worden.

De partijen willen de inbreng gebruiken voor de nieuwe woonvisie.

De Bewonersraad vindt de geluiden bijzonder 
Noordoost Friesland / o.a. Tytsjerksteradiel heeft namelijk de krimpstatus en behoort ook volgens de eigen ANNO-gemeenten (Dongeradeel, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen) bij de krimpregio's.

Uit het woonwensenonderzoek in opdracht van de ANNO-gemeenten van 2017 blijkt uitbreiding van woningen in deze gemeente juist helemaal niet zo'n goed idee, gezien de krimpende bevolking.

Lees verder

BURGUM | Burger verlost van hogere waterprijs

22-12-2017

De inwoners van Tytsjerksteradiel draaien toch niet op voor een 100 euro hogere rekening voor drinkwater. Wethouder Geerling Schippers heeft dit toegezegd. Het signaal van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel was gisteravond duidelijk: een bijna 100 euro hogere rekening voor drinkwater is niet acceptabel. Wethouder Geerling Schippers deed daarop de toezegging dat hij opnieuw met Vitens in gesprek gaat. 

Schippers toonde zich geërgerd over de manier waarop Vitens de gemeente onder druk had gezet door het bedrag in rekening te brengen,
maar gaf uiteindelijk toe aan de wens van de raad om met de hoed in de hand naar Vitens af te reizen.

Lees verder

BURGUM | Sociale huurwoningen beter en duurzamer

12-12-2017

Er moet aandacht zijn voor het verbeteren en verduurzamen van woningen in Tytsjerksteradiel en dit mag niet ten koste gaan van de huurprijs. Dit staat in prestatieafspraken voor 2018 die woningcorporatie WoonFriesland, De Bewonersraad Friesland en Tytsjerksteradiel maandag ondertekenen. De gemeente vindt het van groot belang dat er in de dorpen voldoende aanbod is. Wethouder Geerling Schippers is daarom verheugd dat de voorraad sociale huurwoningen op peil gehouden wordt.

Lees verder

Burgum | Burgum west krijgt 76 nieuwe huurwoningen

24-07-2017

Wooncorporatie Woon- Friesland gaat 76 nieuwe huurwoningen bouwen in Burgum West. Die vervangen zeventig huurwoningen aan de B. Steenhuisenlaan, B. Lohmanlaan en Westersingel. De bewoners van deze huizen zijn onlangs op de hoogte gesteld dat hun huizen worden gesloopt en vervangen. 

De bewoners kunnen terugkeren naar hun nieuw te bouwen woning of verhuizen naar een andere woning van WoonFriesland. Voor bewoners die terugkeren naar hun nieuwbouwwoning wordt een wisselwoning geregeld. 

De huidige woningen stammen uit de beginjaren vijftig en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De nieuwe woningen zijn voorzien van zonnepanelen en krijgen energielabel A. Het is de bedoeling dat de eerste nieuwe woning voor de zomer van 2019 klaar is.

Lees verder
 • Burgum
 • Hurdegaryp
 • Gytsjerk
 • Noardburgum
 • Garyp
 • Oentsjerk
 • Suwâld
 • Aldtsjerk
 • Earnewâld
 • Feanwâdsterwâl
 • Wyns
   
 • Eastermeer
 • Tytsjerk
 • Sumar
 • Jistrum
 • Ryptsjerk
 • Mûnein