Tytsjerksteradiel

EARNEWALD | Raad wil berekening woningplan dorp

17-05-2019

De haalbaarheid van een plan voor zestien woningen in het verlengde van het Mindertsfean in Earnewâld moet voor 4 juli
worden berekend. Een motie van FNP, GroenLinks en VVD met deze opdracht voor het college haalde gisteravond een meerderheid.

Een ‘collectief particulier opdrachtgeverschap’ ijvert al drie jaar voor de bouw van woningen op de locatie bij het Mindertsfean. In Earnewâld is sprake van een serieus woonprobleem, zei inspreker Sytze Kobus. Er is in het dorp al jaren geen huis te koop of te huur. In 25 jaar is er geen woning gebouwd. Jongeren trekken inmiddels uit het dorp weg. De inwoners willen graag dat de schep zo gauw
mogelijk de grond in gaat.

Het college wil echter wachten met verdere stappen tot de woonvisie klaar is en de gesprekken met de provincie over de te bouwen aantallen woningen achter de rug zijn. Eén dorp eruit lichten zou niet goed zijn, aldus wethouder Gelbrig Hoekstra.
De indieners van de motie vonden dat er toch een berekening moet worden gemaakt voor Earnewâld. Zij kregen steun van D66.

Lees verder

Burgum | Oude huurwoningen wijken voor duurzame gasloze huizen

26-03-2019

 In Burgum worden 70 huurwoningen gesloopt om ze te vervangen door 76 energiezuinige en gasloze huizen. De sloop is inmiddels in volle gang.

Slopers zetten deze week hun tanden in huizen aan de Burgemeester Steenhuisenlaan in Burgum. Daar worden huizen gesloopt – uit de jaren vijftig, ze waren gedateerd – om ruimte te maken voor de nieuwbouw. De operatie kost WoonFriesland 15 miljoen euro.

De 76 energiezuinige en gasloze woningen krijgen nestvoorzieningen voor gierzwaluwen en invlieg-openingen voor vleermuizen. De huurprijs wordt bijna 600 euro.

Ook aan de Burgemeester Bothenius Lohmanlaan en de Westersingel wordt gesloopt en nieuw gebouwd; ook daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast.

Tegen de nieuwbouwplannen zijn geen bezwaren ingediend.

Vanwege de verhuizing van de bewoners van de gesloopte huizen wordt de sloop in twee delen opgeknipt. Ongeveer de helft van de huidige bewoners keert terug naar de nieuwbouw. De andere helft verhuist. Een deel van de woningen wordt voor de zomer opgeleverd, het andere deel zal in het najaar klaar zijn.

Lees verder

Burgum | Meer huurhuizen door woningen te splitsen

12-03-2019

De gemeente Tytsjerksteradiel wil grote woningen en boerderijen opsplitsen in kleinere woningen voor een- of tweepersoons huishoudens. Naar de grotere woningen is op den duur weinig vraag, aldus de gemeente in de Woonvisie, terwijl er juist een grote behoefte is aan huizen voor mensen zonder gezin.

Volgens de gemeente is er een grote vraag naar nieuwe huizen, maar bestaat het risico dat de bestaande voorraad onaantrekkelijk wordt als er veel nieuwbouw komt. Particulieren worden daarom gestimuleerd hun huis energiezuinig te maken. Ze kunnen daarvoor aankloppen bij het Energieloket.

Blijverslening

Dat Energieloket krijgt er overigens een taak bij: Tytsjerksteradiel laat uitzoeken of het mogelijk is een zogeheten blijverslenining in het leven te roepen voor ouderen die willen investeren in domotica - door elektronicatoepassingen processen in een woning automatiseren - of andere zaken die ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

De gemeente telt relatief weinig huurhuizen (2650 om precies te zijn, 20 procent van het totaal aantal woningen) en de vraag is ook kleiner dan elders. De huurhuizen die er komen, moeten vooral in Burgum komen, vindt Tytsjerksteradiel omdat daar wel vraag is naar huurhuizen. Verderwil Tytsjerksteradiel dat de huurhuizen in 2025 allemaal energielabel B krijgen en dat de lagere energielasten uiteindelijk ten goede komen aan de huurders

Lees verder

Burgum | Bestemmingsplan aangepast om herbouw

15-02-2019

Het bestemmingsplan voor de burgemeester Steenhuisenlaan, de burgemeester Bothenius Lohmanlaan en de Westersingel in Burgum moet binnenkort worden aangepast. WoonFriesland vervangt hier een deel van de verouderde woningen uit de jaren vijftig door 76 energiezuinige, gasloze huizen. De bouwvlakken passen echter niet helemaal in het bestaande bestemmingsplan. Tegen de nieuwbouwplannen zijn geen bezwaren ingediend.

Lees verder

Burgum | Burgum krijgt 28 nieuwe appartementen

01-11-2018

WoonFriesland gaat 28 nieuwe appartementen bouwen in Burgum. Ze vervangen verouderde appartementen die worden gesloopt. Het gaat om woningen aan de Kupersstrjitte in het centrum. Volgens de wooncorporatie zijn de woningen verouderd. De bewoners hebben een jaar de  tijd om te verhuizen. Zij kunnen naar een tijdelijke woning of naar een definitieve andere woning.

Lees verder
 • Burgum
 • Hurdegaryp
 • Gytsjerk
 • Noardburgum
 • Garyp
 • Oentsjerk
 • Suwâld
 • Aldtsjerk
 • Earnewâld
 • Feanwâdsterwâl
 • Wyns
   
 • Eastermeer
 • Tytsjerk
 • Sumar
 • Jistrum
 • Ryptsjerk
 • Mûnein