Tytsjerksteradiel

Gemeenten bieden hulp aan mensen met geldzorgen

20-09-2018

Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen mensen met geldzorgen voortaan sneller helpen. De gemeenten hebben zich
aangesloten bij Amargi: deze organisatie koppelt vrijwilligers aan iemand met geldproblemen.

De vrijwilliger bekijkt met de deelnemer of er geld kan worden bespaard en of er eventueel toeslagen kunnen worden aangevraagd. De gemeenten willen op deze manier voorkomen dat mensen problematische schulden krijgen en in een negatieve spiraal terechtkomen.
Bedrijven, zoals een ziektekostenverzekeraar, het CJIB of een werkgever kunnen mensen aanmelden. Uiteindelijk hopen de gemeenten tachtig huishoudens met betalingsachterstanden te helpen.

Bij de hulp krijgen de deelnemers een vrijwilliger toegewezen, die weer wordt begeleid door een professional.
De deelnemers blijven zelf de baas over hun portemonnee. Volgens de gemeenten is dit belangrijk. ,,Veel mensen zoeken geen hulp uit angst de controle over de financiën kwijt te raken.”

Lees verder

Burgum | Helft huurders keert niet terug na sloop in Burgum

14-09-2018

Ongeveer de helft van de huidige bewoners van zeventig te slopen huurwoningen van WoonFriesland in Burgum keert terug naar de
nieuwbouw die ervoor terug komt. De andere helft verhuist. Vijf van hen zoeken nog naar een woning.
De sloop wordt vanwege de verhuizing opgeknipt in twee delen. WoonFriesland wil in december de laatste huizen slopen. Die planning
wordt volgens woordvoerder Margret Hoekman gehaald. Er is geen sprake van vertraging, meldt ze.

De zeventig huizen zijn gebouwd in de jaren vijftig en staan aan de B. Steenhuisenlaan, B. Lohmanlaan en Westersingel. Volgens de corporatie voldoen ze niet meer aan de huidige eisen. Er komen76 energiezuinige en gasloze woningen voor terug, met nestvoorzieningen voor gierzwaluwen en invliegopeningen voor vleermuizen. De huurprijs wordt bijna zeshonderd euro.
Nog 109 andere woningen in het dorp worden opgeknapt en energiezuiniger gemaakt.

Lees verder

Dokkum | Corporatie Thús Wonen sloopt 56 huizen in De Westereen

28-06-2018

Thús Wonen start op 9 juli met de sloop van 24 woningen in de Salomon Levystrjitte in De Westereen. Over een jaar volgen er nog eens 32 stuks.

De huizen stammen uit 1957 en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Na de sloop komt hetzelfde aantal huizen terug. Er worden drie woontypen gebouwd: levensloopbestendig, voor tweepersoonshuishoudens en gezinswoningen. Die drie vormen komen onder één kap, zegt woordvoerster Wytske Venema van Thús Wonen. ,,Nu is er ook diversiteit in de straat en dat willen de bewoners zo houden.’

De corporatie wilde eigenlijk 112 woningen slopen in vijf deelgebieden in De Westereen. In drie deelgebieden waarin 56 huizen staan, kreeg Thús Wonen niet genoeg handen op elkaar om ook hier te slopen en nieuw te bouwen. Men was tevreden over het huis, zag op tegen het gedoe van verhuizen of vond de huurprijs van de nieuwbouwwoningen te hoog.

In de Salomon Levystrjitte zien bewoners wel de voordelen in van nieuwbouw. Na de sloop volgt de bouw, die in mei volgend jaar klaar moet zijn. De bewoners van het tweede deelgebied kunnen daarheen verhuizen. De 32 huizen waarin zij nu wonen, gaan dan tegen de vlakte. Ook hier volgt nieuwbouw, die in mei 2020 klaar moet zijn

Lees verder

BURGUM | Behoefte aan bouw in Tytsjerksteradiel?

10-02-2018

"Tytsjerksteradiel zou moeten inzetten op groei van het aantal woningen. Niet alleen in Burgum, maar ook in andere dorpen." Dit was de teneur op een avond van CDA, Pvda, VVD en CU (7 februari) over de mogelijke woningbouwlocatie aan De Warren.
Door nieuwe wegen is de bereikbaarheid verbeterd en zo is Tytsjerksteradiel een aantrekkelijkere woongemeente geworden, klonk het. Er zou niet meer in termen van krimp gedacht moeten worden.

De partijen willen de inbreng gebruiken voor de nieuwe woonvisie.

De Bewonersraad vindt de geluiden bijzonder 
Noordoost Friesland / o.a. Tytsjerksteradiel heeft namelijk de krimpstatus en behoort ook volgens de eigen ANNO-gemeenten (Dongeradeel, Dantumadeel, Ferwerderadeel, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen) bij de krimpregio's.

Uit het woonwensenonderzoek in opdracht van de ANNO-gemeenten van 2017 blijkt uitbreiding van woningen in deze gemeente juist helemaal niet zo'n goed idee, gezien de krimpende bevolking.

Lees verder

BURGUM | Burger verlost van hogere waterprijs

22-12-2017

De inwoners van Tytsjerksteradiel draaien toch niet op voor een 100 euro hogere rekening voor drinkwater. Wethouder Geerling Schippers heeft dit toegezegd. Het signaal van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel was gisteravond duidelijk: een bijna 100 euro hogere rekening voor drinkwater is niet acceptabel. Wethouder Geerling Schippers deed daarop de toezegging dat hij opnieuw met Vitens in gesprek gaat. 

Schippers toonde zich geërgerd over de manier waarop Vitens de gemeente onder druk had gezet door het bedrag in rekening te brengen,
maar gaf uiteindelijk toe aan de wens van de raad om met de hoed in de hand naar Vitens af te reizen.

Lees verder
 • Burgum
 • Hurdegaryp
 • Gytsjerk
 • Noardburgum
 • Garyp
 • Oentsjerk
 • Suwâld
 • Aldtsjerk
 • Earnewâld
 • Feanwâdsterwâl
 • Wyns
   
 • Eastermeer
 • Tytsjerk
 • Sumar
 • Jistrum
 • Ryptsjerk
 • Mûnein