TZUMMARUM | Corporatie plaatst apparaten om schade van gaswinning te meten

Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland gaat mogelijke effecten van gas- en zoutwinning op woningen meten.
In vier woningen in Tzummarum zijn daartoe tiltmeters geplaatst. Het gaat om huizen in de Johan Roordastrjitte, de Sjoerd Draijerstrjitte, Lytse Buorren en Evert Sybesma-strjitte.

,,Ze staan in een vierkant onderling met elkaar in verbinding. Het tussenliggende gebied kan zo in beeld gebracht worden’’, legt Gerard van Keulen, manager vastgoed van Wonen Noordwest Friesland uit. In Noordwest-Friesland wordt op verschillende locaties gas en zout gewonnen. Onder meer Frisia Zout, Vermillion en de NAM zijn daar actief. Over de effecten die dat op woningen in het gebied heeft, zijn weinig gegevens. Wie schade heeft, moet zelf aantonen dat dat door gas- en zoutwinning is ontstaan. Enkel in Groningen is
sprake van een omgekeerde bewijslast.

Met tiltmeters kunnen nauwkeurige en uitgebreide metingen van veranderingen in de bodem worden gedaan. Het apparaat maakt hier een 3D-model van. De meters in Tzummarum zijn eind oktober in gebruik genomen en eerst voor drie jaar geplaatst.

Monique Plantinga van actiegroep Tsjingas, die de gevolgen van gaswinning aan de kaak stelt, zegt over de stap: ,,Dit past bij het gevoel van zorg onder mensen dat er geen schadeprotocol is. Toon maar eens aan dat schade door gas- of zoutwinning is ontstaan. Dat is zo’n moeilijk verhaal. Ik zeg altijd: je spartelt in een moedeloos moeras. Ik snap dan ook wel dat mensen zeggen, of dat nu een corporatie zegt: ik begin het zelf te meten. Dan heb je in elk geval een nulmeting.’’