Uitkomsten landelijke enquete huurwoningen

De NOS stelde een huurdersonderzoek in samen met de regionale omroepen naar de kwaliteit van huurwoningen. De Bewonersraad werkte mee aan een uitzending hierover op Omrop Fryslân op 27 december. Uit de Friese resultaten kwam naar voren dat bijna 50% van de Friese huurders die meewerkten aan de enquête last heeft van schimmel in de woning. Lees hier meer over de Friese resultaten. De Bewonersraad had zelf in een eerder stadium (oktober 2016) een Nieuwsbrief gewijd aan het onderwerp schimmel- en vochtproblematiek. Dit leverde diverse telefoontjes op van huurders die hierin veel problemen ondervinden en die moeite hebben tot een oplossing te komen met de verhuurder. Vanuit De Bewonersraad worden leden hierin bijgestaan.


Reactie Aedes, branchevereniging van corporaties
"Woningcorporaties steken na jaren van uitgesteld onderhoud honderden miljoenen euro's extra in onderhoud en verbetering van sociale huurwoningen. Werd in 2014 bijna 200 miljoen euro uitgegeven aan isolatie, komend jaar wordt dat naar verwachting ruim drie keer zo veel." Dat zegt Aedes, de koepel van de corporaties, in reactie op het huurdersonderzoek. Aan dat onderzoek deden ruim 8500 mensen mee, van wie verreweg de meesten een sociale huurwoning hebben.

Van de huurders die reageerden, vindt een op de vijf dat zijn woning slecht onderhouden is. Een zelfde deel zegt graag te willen verhuizen in verband met de onderhoudsstaat van hun woning. Bijna de helft zegt last te hebben van vocht of lekkage en het huis niet altijd warm te krijgen.

Toch geven de meeste huurders die reageerden hun woning een voldoende. Gemiddeld krijgen woningen het rapportcijfer 6,1. Over de kwaliteit van de badkamer zijn huurders het minst tevreden: die geven ze gemiddeld een 5,6.

Mensen in het onderzoek hebben niet alleen klachten, ze komen ook met suggesties voor verbeteringen. Een van de vragen in de enquête was: wat zou zo snel mogelijk in uw woning moeten worden verbeterd? Ruim 3600 mensen gaven in eigen woorden antwoord op deze vraag.

Het verbeteren van de isolatie wordt verreweg het vaakst genoemd (31 procent), gevolgd door de wens om de badkamer te verbeteren (22 procent). Het aanpakken van vocht en schimmel in de woning staat ook hoog op de wenslijst van de huurders die meededen aan het onderzoek (20 procent).

Aedes zegt in zijn reactie dat woningcorporaties veel geld besteden aan onderhoud en verbetering: meer dan 2000 euro per woning. In een eigen onderzoek (.pdf) van Aedes krijgen de woningen van huurders ook een hoger cijfer dan in het onderzoek van de NOS, namelijk gemiddeld een 7,3.

Maar de branchevereniging erkent dat er tijdens de economische crisis minder is geïnvesteerd in het onderhouden en verbeteren van woningen. Dat wijt de branche mede aan het kabinetsbeleid, met name aan de 'verhuurderheffing' van 1,7 miljard euro die de corporaties jaarlijks moeten betalen. Allerlei plannen en goede voornemens konden daardoor niet worden waargemaakt.


Minister Blok: corporaties moeten investeren

Volgens minister Blok wijzen de cijfers uit dat de corporaties de verhuurdersheffing "prima kunnen betalen." "Het is hoog tijd dat de corporaties gaan investeren. Ik heb er al eerder op gewezen dat geld het probleem niet is. De corporaties hebben 5,5 miljard verdiend." Blok wil de corporaties gaan verplichten om hun woningen zo aan te pakken dat ze in aanmerking komen voor energielabel C.

Zo hadden de corporaties in het Energieakkoord beloofd dat zij zouden proberen in 2020 woningen gemiddeld een energielabel B te bezorgen. Dat lukt ze in de praktijk niet; het wordt waarschijnlijk zo'n drie jaar later.

Inmiddels gaat het financieel beter met de sector en is er dus sprake van een inhaalslag. De corporaties verwachten dat er het komend jaar 30.000 woningen "ingrijpend zullen worden verbeterd"; in die huizen wordt meer dan 20.000 euro per stuk gestoken.

 

Het onderzoek

De enquête onder huurders is landelijk verspreid via de websites van alle regionale omroepen, en bevat een goede regionale spreiding. 8562 mensen vulden de enquête in.

Omdat mensen met klachten de enquête naar alle waarschijnlijkheid eerder invullen dan mensen zonder klachten, zal het gemiddelde cijfer in het huurdersonderzoek waarschijnlijk relatief laag zijn. Het onderzoek geeft wel een goede indicatie van het type klachten en problemen van huurders.
 

Klachten of meer informatie

Leden van De Bewonersraad kunnen met hun klachten terecht bij de vereniging wanneer het niet lukt om deze op te lossen met de corporatie. Telefonische Hulpdienst: 058 - 216 5457.