Veelgestelde vragen

Ik heb nieuwe buren gekregen maar die betalen veel meer huur dan ik, terwijl het hier gaat om precies dezelfde woning!

De huurprijzen mogen bij nieuwe verhuring verhoogd worden. Dit wordt huurharmonisatie genoemd. Dat wil zeggen dat de verhuurder de huurprijs mag verhogen tot de huur die bij het aantal punten van het woningwaarderingsstelsel hoort. Bijvoorbeeld een woning heeft 105 punten. De verhuurder mag maximaal €605,- vragen. Met de zes verhuurders waar De Bewonersraad een overlegovereenkomst mee heeft, is afgesproken dat er gemiddeld tot 75% van de maximale huur gevraagd gaat worden. In dit voorbeeld brengt de verhuurder bij mutatie 75% van €605,- in rekening. 

Het komt dus voor dat in een straat veel verschillende huurprijzen gelden, omdat een bepaalde woning vaker nieuwe huurders heeft gekregen dan een andere woning. 

Ik wil graag zelf mijn huurwoning opknappen, waar moet ik rekening mee houden?

Een huurder mag zonder toestemming van de verhuurder veranderingen in de woning aanbrengen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten ongedaan kunnen worden gemaakt en verwijderd.

Voor veranderingen en toevoegingen die niet zonder noemenswaardige kosten verwijderd en/of ongedaan kunnen worden gemaakt of veranderingen en toevoegingen buiten en/of aan de woning, kunnen pas worden uitgevoerd na schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Een doucherenovatie is bijvoorbeeld een verandering die niet verwijderd kan worden zonder noemenswaardige kosten. Het is daarom van belang om bij de verhuurder schriftelijke toestemming te vragen.

Verhuurders kennen daarnaast ook een regeling voor het vergoeden van een Zelf Aangebrachte Voorziening. Hierin is geregeld dat u een vergoeding ontvangt als u binnen een bepaalde periode verhuist. Deze vergoeding kan verschillen per verhuurder. Vraagt u er naar bij uw verhuurder wat in uw situatie van toepassing is.

Wat houdt het 'Woningwaarderingsstelsel' in?

Het woningwaarderingsstelsel (WWS) is een systeem om de maximale huurprijs voor een woning vast te stellen. Het systeem, ook wel puntensystemen genoemd, geeft de kwaliteit van de woning aan. Bij het puntenaantal hoort een maximale huurprijs. De woning krijgt punten voor onder andere de oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen, energieprestatie en de WOZ-waarde.

Uw kunt bij uw verhuurder uw woningwaardering en huurprijsopbouw opvragen. Bij twijfel kunt u een huurprijscheck uitvoeren op www.huurcommissie.nl/onderwerpen/huurprijs-en-punten/huurprijscheck-en-puntentelling/
 

Wat is een geliberaliseerde woning?

Niet de woning is geliberaliseerd maar het huurcontract.

De 'liberalisatiegrens' bepaalt of u een sociale huurwoning bewoont of een woning in de vrije sector. Als de huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager is dan de geldende liberalisatiegrens van € 710,68 (prijspeil 2016), dan heeft u een sociale huurwoning. 

De huurprijzenwet geldt niet voor huurcontracten die geliberaliseerd zijn. Dit betekent dat er geen maximum is aan de jaarlijkse huurverhoging, het woningwaarderingssysteem (puntentelling) telt hier niet.

Mijn stopcontact zit los, wie moet dit repareren?

In veel gevallen betaalt u per maand aan uw verhuurder een kleine bijdrage om 'kleine herstellingen' door hen te laten uitvoeren. Dit wordt het servicefonds genoemd.
Ga bij uw verhuurder na of dit ook voor u geldt. Als dit het geval is dan worden de reparaties uitgevoerd. Ook vindt u op de website van uw verhuurder welke zaken onder het servicefonds vallen. Geen internet vraag dan naar de papieren versie.

Heeft u geen servicefonds? Dan zijn kleine reparaties voor rekening van de huurder, er mogen geen noemenswaardige kosten aan verbonden zijn. In het 'besluit kleine herstellingen' wordt aangegeven welke reparaties voor rekening van de huurder komen.

Komt de verhuurder voor het ontluchten en bijvullen van het water van de verwarmingsinstallatie?

Soms doet de verhuurder dat inderdaad als service. Maar officieel (volgens het 'besluit kleine herstellingen') is dit een taak van de huurder. 

 

content image