Veranderingen voor huurders in 2017

In de komende Nieuwsbrief die op 27 januari a.s. bij de leden op de mat ligt, gaan we in op de veranderingen voor huurders in 2017. Al eerder kon u op deze website lezen over het huursombeleid. Hieronder nog een aantal andere punten.
 

Huurtoeslag
De huurtoeslaggrens blijft € 710,68, hetzelfde bedrag als in 2016.  Voor woningen met een hogere rekenhuur is geen toeslag mogelijk.
Huishoudens met recht op huurtoeslag gaan er in 2017 ongeveer een tientje per maand op vooruit.

Het maximale jaarinkomen dat een huishouden mag hebben om huurtoeslag te kunnen krijgen gaat ieder jaar een beetje omhoog. In 2017 zijn de grenzen:

€ 22.200 voor alleenstaanden
€ 30.150 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd
€ 30.175 voor meerpersoonshuishoudens vanaf de AOW-leeftijd

Het maximum dat je aan spaargeld -of ander eigen vermogen- mag hebben is € 25.000 per persoon.
 

Huurtoeslag ouderen
Heeft minstens één iemand in een huishouden op 1 januari 2017 de AOW-leeftijd? Dan is het voor de huurtoeslag een ouderenhuishouden.  In 2016 waren de regels ingewikkelder: bij stellen die nog niet allebei de AOW-leeftijd hadden, keek men alleen naar de  leeftijd van degene die meer dan de helft van het inkomen verdiende.  Ook kon je in de loop van het jaar ouderenhuishouden worden, waarna er een herberekening nodig was van het voorschotbedrag. In 2017 is dat niet meer zo: de leeftijd op 1 januari bepaalt voor het hele jaar het recht op toeslag.

 

Jaarlijkse huurverhoging
De meeste huurders krijgen per 1 juli een huurverhoging. Het hangt af van het inkomen van het huishouden wat dit maximaal kan zijn.
Huishoudens met een inkomen boven de € 40.349 kunnen een extra huurverhoging krijgen van 4,3% (inflatie + 4%). Huishoudens met een inkomen tot en met €40.349,- is dat 2,8% (inflatie + 2,5%).

Wie in 2017 de AOW-leeftijd al bereikt heeft of in een huishouden van minimaal 4 personen woont, wordt uitgezonderd van de extra, inkomensafhankelijke huurverhoging. Chronisch zieken, gehandicapten en mantelzorgers waren daar al eerder van uitgezonderd. De gewone huurverhoging geldt wel voor deze groepen.


Toewijzen woningen
Voor het toewijzen van sociale huurwoningen door woningcorporaties geldt ook in 2017 het ‘passend toewijzen’. In de Nieuwsbrief vindt u een schema dat laat zien hoe passend toewijzen in z’n werk gaat. Ten opzichte van 2016 zijn de bedragen iets aangepast.

Woningcorporaties moeten tenminste 80% van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen onder de € 36.165.  Daarnaast mogen ze 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen tussen € 36.165 en € 40.349. Nog eens 10% mogen zij toewijzen zonder te kijken naar het inkomen van de huurder. Wel moeten ze zich voor die 10% aan regels uit de plaatselijke huisvestingsverordening houden.