Verdachte telefoontjes

Woningstichting Weststellingwerf meldt in haar blad Wooninfo dat ze de afgelopen tijd melding krijgt van huurders over verdachte telefoontjes. Die zouden afkomstig zijn van de opzichter van de woningstichting of van KWH, het bureau dat de klanttevredenheid van huurders onderzoekt. Met vragen als 'wanneer heeft u vakantie', 'is uw man thuis', 'wat voor slot heeft u in uw voordeur'. Wees altijd alert.

Een opzichter of andere medewerker moet zich altijd kunnen legitimeren. Als iemand dat weigert, slaat u dan alarm.