‘Verduurzaming woningen mislukt’

‘De warmtepomp bromt altijd en in huis is het niet lekker warm te krijgen’

Bewoners uit Huizum-West zijn er klaar mee: de verduurzaming van hun woningen is volgens hen niet geslaagd. Woningbouwcorporatie Elkien laat volgens hen niks meer van zich horen. Peter Ewijk en Froukje Draaijer van de bewonerscommissie – gesprekspartner
van Elkien – zijn er klaar mee. Na de verduurzaming van hun woningen in 2017 is het een stuk minder aangenaam wonen in de Jan van Scorelstraat. ,,De warmtepomp bromt altijd en in huis is het niet lekker warm te krijgen”, vertelt Draaijer. Ewijk, die een paar huizen verderop woont, vult aan: ,,Als je de temperatuur omhoog wilt krijgen, duurt het uren voordat het een graadje warmer is.
Het is gewoon koud nu. En waar beloofd werd dat er in het hele huis een aangename temperatuur zou heersen, is de temperatuur nu overal verschillend. En te koud.”

En het begon allemaal nog wel zo mooi in 2016. Elkien was het praten over verduurzaming van woningen zat en wilde actie. Ruim vijftig woningen in Huizum moesten van het gas af. Omdat er verschillende mogelijkheden zijn om woningen te verduurzamen, besloot Elkien tot een experiment. De huizen werden op vijf verschillende manieren verduurzaamd. ,,Ik kreeg zonnepanelen en thermodynamische panelen met een warmtepomp. Die pomp maakte een verschrikkelijk lawaai. Op het dak was het een gesis en gebrom van jewelste. De thermodynamische panelen en de warmtepomp zijn intussen weggehaald en vervangen door een nieuwe pomp en zonnepanelen. De vijf
vormen waarmee Elkien begon, zijn teruggebracht naar vier.”

Maar de klachten bij Draaijer zijn niet voorbij, en dat geldt voor veel meer bewoners in de wijk, stellen Ewijk en Draaijer. ,,Daarom organiseren we ook een avond voor de buurt om alle klachten te verzamelen. We schatten dat zeker dertig huishoudens niet tevreden zijn met de genomen maatregelen.”

Het zit Ewijk en Draaijer dwars dat ze geen gehoor krijgen bij verhuurder Elkien. ,,Op een brief die ik stuurde namens de bewonerscommissie kreeg ik te horen dat het klachtendossier door Elkien is gesloten. Op meerdere brieven is geen antwoord meer gekomen”, zegt Ewijk. Draaijer: ,,Tegen mij zeiden ze dat ik de enige ben die nu de warmtepomp nog hoort. Maar dat is niet zo. Er is nu al ruim twee jaar geen oplossing. We hebben het idee dat we onderdeel van een experiment zijn.”

Om duidelijkheid te krijgen over de klachten werd er een bureau ingehuurd om metingen te doen in de woningen. Metingen naar onder meer CO2, luchtvochtigheid en geluid. ,,Maar de resultaten krijgen wij niet te zien!”, windt Draaijer zich op. ,,En hetzelfde geldt voor de opbrengst van alle duurzaamheidsmaatregelen. We krijgen geen inzage in de resultaten maar moeten ondertussen wel een energieprestatievergoeding aan Elkien betalen”, merkt Ewijk op.

Wat Draaijer en Ewijk willen? Simpel: ,,Erkenning van Elkien dat het proces niet goed verlopen is. En we verwachten redelijke oplossingen voor onze klachten. Dat Elkien haar beloften waarmaakt en we op een normale comfortabele manier kunnen wonen.”
Elkien laat in een schriftelijke reactie weten dat er steeds geprobeerd is problemen die bij de corporatie bekend zijn op te lossen. Maar in een paar gevallen, zo schrijft Elkien, ‘komen we er niet uit’. Dat er niet geluisterd wordt, bestrijdt de corporatie. ,,Als er andere klachten of vragen zijn, dan horen we dat graag.”

Dat het klimaat in de woning anders aanvoelt dan voor de verduurzaming, dat klopt. ,,Ze wonen nog in hetzelfde huis als voor de renovatie en toch voelt het niet altijd meer hetzelfde. Dat is natuurlijk heel ingrijpend”, reageert Elkien. ,,We proberen bewoners daarbij wel zoveel mogelijk te helpen door het inschakelen van energiecoaches.”

De verwijten dat een onderzoek niet openbaar is gemaakt en dat er geen inzage wordt gegeven in de besparingen, bestrijdt Elkien. Over het onderzoek zijn de bewoners per brief geïnformeerd, resultaten van de besparingen worden binnenkort verstrekt, aldus Elkien.