Verhuur studentenwoningen Drachten aan banden

De verhuur van woningen aan studenten en arbeidsmigranten in Smallingerland wordt beperkt. Tijdens een inspraakbijeenkomst van Het Plein van de gemeenteraad dinsdagavond bleek dat omwonenden overlast ervaren. Met nieuwe maatregelen is verhuur alleen met vergunning mogelijk. Ook mantelzorg- of kangoeroewoningen moeten aan de nieuwe regels voldoen.

Lees het artikel van Wâldnet van 7 juli jl.