Verhuurderheffing half miljard omlaag

Friese corporaties komen door belasting niet aan taken toe

Ook al wil een Kamermeerderheid in principe wel af van de verhuurderheffing, meer dan een verlaging zit er voorlopig niet in. Dat bleek gisteren tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Veel partijen wezen er in het debat op dat de belasting voor de woningbouwcorporaties de bouw van nieuwe huurwoningen en de verduurzaming van oudere huizen in de weg zit.

Corporaties en (aspirant-)huurders snakken dan ook naar afschaffing, maar de vier partijen in de scheidende coalitie ging dat vooralsnog te ver. Zij werden het gisteravond eens over een verlaging van de belasting met 500 miljoen euro (op een geraamd bedrag van 1,4 miljard euro in 2022) en hoopten de partijen die pleiten voor afschaffing zo voldoende tegemoet te komen.

Demissionair premier Mark Rutte had eerder in het debat gezegd dat hij ,,niet getrouwd” is met de heffing, maar dat afschaffing duur uitpakt.

De Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW) luidde vorig jaar al de noodklok over de uitholling van de eigen reserves als gevolg van de heffing, die in 2013 van kracht werd. De aangesloten sociale verhuurders in de provincie schatten vorig jaar in dat er een gat van honderden miljoenen euro’s dreigt voor de komende jaren. Geld dat volgens hen nodig is om aan de opgaven te voldoen die de samenleving hen stelt.

Reserves straks uitgeput

Jeannette Dekker, directeur Thús Wonen en voorzitter van de VFW, ziet de heffing dan ook het liefst zo snel mogelijk uit de boeken verdwijnen, maar waarschuwt tegelijk voor al te hoge verwachtingen.

,,Mocht de heffing inderdaad verdwijnen, dan betekent dat vooral dat we de dingen die we doen, veel sneller kunnen doen. Nu spreiden we onze activiteiten noodgedwongen in de tijd, omdat de financiële ruimte er niet voor is. Als de heffing vervalt, kunnen we weer veel meer voor elkaar krijgen: aan onderhoud, aan nieuwe woningen, aan verduurzaming, aan investeringen in een leefbare buurt.”

Op dit moment onderzoekt de VFW in detail de opgaven en de middelen van de corporaties in Fryslân, en het beeld dat dit oplevert voor de Friese volkshuisvesting. Onderzoek dat over enkele maanden klaar zal zijn. ,,Een van de conclusies is dat zonder terugdraaien van de heffing de gemiddelde corporatie in onze provincie per 2030 geen reserves meer over heeft.”

De gevolgen van afschaffing of verdere verlaging van de verhuurderheffing voelen de Friese huurders rechtstreeks. Dekker wil nog niet vooruitlopen op gevolgen voor de ontwikkeling van de Friese huurtarieven als de heffing van tafel gaat. Maar goed nieuws voor de huurder zal het zijn, ook als de aandacht gaat naar het sneller opknappen en verduurzamen van de woningen. ,,Zeker nu de energiekosten zo hard stijgen.”

 

<FD 24.09.21>