Verkiezingen gemeenteraad

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
U kiest dan de partij en personen van de gemeenteraad. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad beslist over plannen en regels in de gemeente, zoals over milieu, verkeer, woningbouw, onderwijs en sport. Taak van de gemeenteraad is bijvoorbeeld ook om te controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert. De gemeenteraad stelt verder de begroting vast en controleert het financiële jaarverslag van de gemeente.

Stemmen
De officiële verkiezingsdag is woensdag 16 maart. Dan zijn alle stembureaus in de gemeente open. Maar op 14 en 15 maart kunt u ook al stemmen bij een aantal stembureaus. Kijk daarvoor op de website van uw gemeente.

 

 

<Woonbond.nl>

Wat kan de gemeentepolitiek betekenen voor het recht op betaalbaar wonen? Welke onderwerpen zijn belangrijk voor huurders en woningzoekenden?

Voldoende sociale en betaalbare huurwoningen

Nieuwbouw

Gemeenten stellen vast hoeveel sociale huur moet worden gebouwd bij nieuwbouwprojecten.  In de meeste gemeenten is er een groot tekort aan sociale huurwoningen. Door te eisen dat er in nieuwbouwprojecten een hoog percentage sociale huurwoningen wordt gebouwd kunnen gemeenten hier iets tegen doen. Hierbij geldt dus meestal des te groter het percentage sociale huur, des te beter.

Sloopplannen

Zijn er sloopplannen in je gemeente? Wordt daarbij gesproken over zeggenschap voor bewoners? En worden er minstens evenveel betaalbare woningen teruggebouwd?

Sociale voorraad

Gezien het landelijke tekort aan betaalbare woningen moet in de meeste gemeenten het uitgangspunt zijn dat de voorraad sociale huurwoningen groeit.

Vrije sector en 'middenhuur' 

De gemeente kan bij nieuwbouw in de vrije sector afspraken maken over de huurprijzen op de lange termijn. Tegen welke prijzen gaan ze in de verhuur? Hoe lang moeten ze in dat segment worden verhuurd? Daar moeten wél echt harde afspraken over worden gemaakt worden. Alleen maar roepen dat er meer middenhuur moet komen, leidt vooral tot meer dure huur. Middenhuur gaat sowieso om huurprijzen tussen de €800,- en €1200,- per maand. Het is belangrijk dat gemeenten zich realiseren dat deze woonlasten voor veel middeninkomens niet zijn op te brengen. 

Middenhuur moet ook niet ten koste gaan van betaalbare koopwoningen en sociale huur.
 

Aanpak huisjesmelkers / opkoopbescherming

Sinds 1 januari 2022 kunnen gemeenten voor koopwoningen een opkoopbescherming instellen. Sommige gemeenten hebben dat dus al, anderen nog niet. Opkoopbescherming voorkomt dat betaalbare koopwoningen voor de neus van starters worden weggekaapt door beleggers om vervolgens duur in de verhuur te gaan. Het is dus goed om te kijken wat de plannen van partijen zijn. Willen ze een opkoopbescherming of zelfwoonplicht? En voor welke woningen moet dit gaan gelden?