Verlenging tijdelijk contract vanwege corona kan tot november

Loopt je tijdelijke huurcontract af, maar is verhuizen geen optie vanwege de coronacrisis? Dan kom je in aanmerking voor een verlenging van je huurcontract van drie maanden. Deze regeling is nu verlengd tot november 2020.

 

De regeling is vastgelegd in de ‘Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ die op 25 april is ingegaan en met terugwerkende kracht geldt van 1 april tot 1 november 2020. In de spoedwet is geregeld dat tijdelijke huurcontracten die eindigen tussen 1 april en 31 augustus 2020 kunnen worden verlengd gedurende de coronacrisis.

 

Huurders die willen verlengen, moeten binnen een week nadat het contract zou stoppen een aanvraag doen. Verlengen kan voor maximaal drie maanden tot uiterlijk 1 november 2020. De regeling is bedoeld voor huurcontracten van maximaal twee jaar voor appartementen en huizen en van maximaal vijf jaar voor kamers. In eerste instantie gold de wet alleen voor huurcontracten die voor 30 juni eindigden, maar omdat de coronacrisis langer duurt, heeft minister Ollongren de wet eenmalig verlengd met twee maanden, zo bleek uit haar brief aan de Tweede Kamer van 20 mei.