VLIELAND | Grote politieke chaos op Vlieland

Lijst Fier en Algemeen Belang Vlieland (ABV) hebben maandagavond tijdens de raadsvergadering een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Dick Visser van Nieuw Liberaal Vlieland (NLV). Hij diende dinsdagavond, tijdens het tweede deel van de vergadering, zijn ontslag in.

Aanleiding van de motie was de mogelijke aankoop door de gemeente van het pand aan de Dorpsstraat 154. De gemeente wilde dit perceel gebruiken voor een nieuw duurzaam gemeentehuis in combinatie met woningbouw, of alleen voor woningbouw. Maar Lijst Fier was hier tijdens de vorige raadsvergadering in april al voor gaan liggen. Ook ABV vond onder meer dat de onderbouwing van het raadsvoorstel onvoldoende was.

Fractievoorzitter van Lijst Fier Henk Veerdig stelde maandagavond een aantal vragen aan het college tijdens een door hem aangevraagd interpellatiedebat. Zo zou er volgens hem sprake zijn geweest van belangenverstrengeling: Visser zou samen met de betrokken makelaar, zijn broer, een persoonlijk belang hebben gehad. Schrier en Visser spraken die suggestie tegen en stelden altijd met integriteit te hebben gehandeld. De emoties liepen uiteindelijk zo hoog op, dat besloten werd de vergadering te schorsen.

Het tweede deel van de vergadering werd daarom dinsdagavond voortgezet. Veerdig was daarbij een opvallende afwezige. De bespreking van het verslag van informateur Johannes Kramer over de stroeve formatie maakte opnieuw duidelijk hoe ver de vier partijen uit elkaar zijn gedreven. In het verslag staat onder meer dat ‘grote onderlinge inhoudelijke verschillen nagenoeg afwezig zijn waardoor het persoonlijke al gauw politiek wordt’. ,,We zijn nu twee maanden verder en de chaos is mijns inziens compleet”, zei Hedwig de Lang, fractievoorzitter van GroenWit. ,,Na gisteravond heb ik geen idee hoe nu verder. Het onderlinge respect en vertrouwen zijn flink ondermijnd.”

Bom

Uit de reactie van NLV-raadslid Nel Hopman bleek dat de motie als een bom is ingeslagen en dat de vijandige verhoudingen met Lijst Fier niet zo maar zullen overwaaien. ,,Wij hebben het gevoel dat we in de besprekingen zijn weggezet als de partij die niet mee wilde werken. We hebben continu onze mond gehouden, maar ik denk dat het nu duidelijk is hoe Lijst Fier in de wedstrijd zat”, zei Hopman. ,,De chaos is zo groot, dat wij ook geen passende oplossing zien.” Een mogelijke meerderheidscoalitie tussen Lijst Fier en NLV was al mislukt, net als de gesprekken tussen Lijst Fier en ABV. Waarom dat laatste overleg sneuvelde, is niet bekend. Ook nu wilden beide partijen daar niet op in gaan.

Lijst Fier (die het initiatief tot de formeringsgesprekken heeft) kwam nog wel met een mogelijke, laatste oplossing: een minderheidscollege met gedoogsteun. ABV-fractievoorzitter Rob Bloem gaf aan daar wel aan mee te willen werken. Maar of GroenWit en NLV – een partij die niet gewend is aan een oppositieplek – ook de benodigde steun gaan geven, valt nog te bezien.

,,Het woord arrogantie is hier op zijn plaats. Jullie profileren je als grootste partij, maar we hebben nog steeds beiden drie zetels. We laten ons niet zo maar van de kaart vegen”, aldus Hopman.

Overigens dienden beide partijen nog een motie in om alsnog het pand aan de Dorpsstraat 154 te kopen, maar dat voorstel haalde het niet. Wel bood Lijst Fier excuses aan voor de ontstane emotie.

 

<FD 25.05.22>