VLIELAND | Oud-burgemeester Vlie haalt uit naar raadslid

Het komt maar zelden voor, een oud-burgemeester die zich uitspreekt over de actuele politiek. Toch gebeurt het nu Vlieland.Aanleiding is de vermeende integriteitskwestie die werd onthuld door Dick Visser, de wethouder van Nieuw Liberaal Vlieland (NLV). Deze stapte afgelopen dinsdag op na een motie van wantrouwen. In zijn afscheidsrede deed hij een boekje open over raadslid Robert Lanting van Lijst Fier. Die zou in september 2019 zijn vertrokken als gemeentesecretaris na een vertrouwensbreuk.

Wat volgde was een lange blog op lijstfier.nl. Daarin bevestigt Lanting weliswaar de breuk, maar spreekt hij ook over ‘wederzijdse instemming’. Verder schrijft hij herhaaldelijk over de rol van toenmalig burgemeester Tineke Schokker.

Die zou onder meer haar netwerk hebben aangeboord om een nieuwe baan voor hem te regelen. Een en ander zou vervolgens zijn ‘bezegeld met het elkaar geven van een handdruk’, waarna hij uiteindelijk aan de slag kon bij de provinsje Fryslân.

Hoe de vertrouwensbreuk is ontstaan wil hij nog altijd niet zeggen, zo blijkt uit een reactie onder zijn toelichting. ‘Alles wat ik er meer over zeg raakt aan de afgesproken vertrouwelijkheid en ik vraag een ieder dat te respecteren.’

Een paar dagen later verscheen onder dezelfde blog een reactie van oud-burgemeester Schokker. ‘De vertrouwelijkheid is geschonden terwijl Lanting niet het volledige verhaal bekend wil maken.’ Een ongebruikelijke ingreep, licht Schokker toe. „Als je vertrokken bent als burgemeester, dan hou je afstand. Dan bemoei je je er helemaal niet meer mee. Zo sta ik er ook in, maar in het commentaar werd ik er toch bij betrokken.”

In haar reactie stelt ze verder dat Lanting ‘een deel van de feiten’ naar buiten heeft gebracht. ‘Nu ik ongewild word betrokken bij deze ontboezemingen beraad ik me op mijn positie en mijn rol in het geheel.’

Of ze met deze opmerking zinspeelt op verdere onthullingen over de integriteitskwestie? „De kans dat er geen reactie komt, is het grootst.” Ze is in ieder geval niet boos op Visser, die de kwestie ter tafel bracht. „Ik heb altijd heel veel waardering gehad voor beide wethouders.” En wat ze verder van alle tumult vindt? „Het is vreselijk. Dit gun je geen gemeente, en zeker niet Vlieland.”

Opvallend genoeg heeft de aangezwengelde kwestie mede gezorgd voor een doorbraak in de coalitieonderhandelingen. Inmiddels praten Lijst Fier (LF) en Algemeen Belang Vlieland (ABV) weer over een meerderheidscoalitie.

Eerder liepen de gesprekken onder meer spaak omdat LF zich niet kon vinden in de wethouderskandidaat van ABV. Als alternatief was een constructie verzonnen waarbij LF twee wethouders zou leveren, gesteund door ABV middels een gedoogconstructie. Nu Lanting van LF zich na alle ophef heeft teruggetrokken als wethouderskandidaat, zien beide partijen van deze opmerkelijke constructie af. Lanting wil niet ingaan op de reactie van Schokker. „Ik vind er verder niks van.”
 

<LC 31.05.22>