Vraag naar sociale huurwoning groeit

Steeds meer woningzoekenden doen een beroep op goedkope huurwoningen, terwijl het aantal sociale huurwoningen aan het dalen
is. Steeds meer mensen hebben het financieel moeilijk en kunnen nauwelijks hun huur- en energierekening betalen. Ook wonen meer mensen in een huis waarvan de huur hoog is ten opzichte van hun inkomen.

In het rapport 'Staat van de woningmarkt' van het ministerie van Binnenlandse Zaken staat echter dat het aantal sociale huurwoningen wel kan dalen, omdat de vraag daarnaar zal afnemen. Vele partijen op gebied van volkshuisvesting denken dat de vraag juist zal toenemen,
omdat veel mensen hun inkomen hebben zien dalen en er meer betaalbare woonruimte nodig is voor kwetsbare groepen als ouderen,
statushouders en mensen met een zorgvraag. Volgens de organisaties zijn er bovendien meer betaalbare huurhuizen voor de middeninkomens nodig, zodat er doorstroom op gang komt uit de sociale huur.

<bron: artikel Friesch Dagblad>